Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

ÇAPRAZ SÜBVANSIYON NEDİR?

Çapraz sübvansiyon bir teşebbüsün bir alandaki faaliyetlerinden elde ettiği geliri başka bir alandaki faaliyetini finanse etmek için kullanmasıdır. Böylelikle teşebbüs bir alanda sahip olduğu iktisadi ve hukuki avantajın getirdiği pazar gücünü başka bir pazarda kullanmaktadır. Çapraz sübvansiyon, yıkıcı fiyat ve seçici fiyat indirimi gibi bazı kötüye kullanma hallerini kolaylaştırabilmekle birlikte genellikle tek başına hâkim durumun kötüye kullanılması olarak kabul edilmemektedir. Çapraz sübvansiyon sorunu özellikle regüle edilen sektörlerde hesapların ayrıştırılması, hâkim durumdaki teşebbüsün mali kaynaklarında tam şeffaflık sağlanması gibi getirilen bazı önlemlerle önlenebilmektedir.  - 
 

CARL ZEISS DISTAGON LENSI NEDİR?

Carl Zeiss Distagon lensi Carl Zeiss'in profesyonel sınıf, tam kaplamalı, hassas cam lensleri, sapmasız optik mükemmellikleriyle ünlüdür. Görüntünün kenar kısımlarında bile net görüntüler ve daha az bozulma sağlar. Optik elemanlara uygulanan gelişmiş kaplama, kontrastı ve renk doğruluğunun daha iyi olmasını sağlarken istenmeyen suni efektleri azaltır.  - 
 

CARL ZEISS VARIO-SONNAR LENSLERI NEDİR?

Carl Zeiss Vario-Sonnar Lensleri Carl Zeiss'in profesyonel sınıf, tam kaplamalı, hassas cam lensleri, sapmasız optik mükemmellikleriyle ünlüdür. Görüntünün kenar kısımlarında bile net görüntüler ve daha az bozulma sağlar. Optik zoom, geniş açıdan telefotoya kadar çok geniş bir aralık sağlayarak, fotoğrafçının görüntü çerçevesini mükemmel biçimde belirlemesini sağlar. Optik elemanlara uygulanan gelişmiş kaplama, kontrastı ve renk doğruluğunun daha iyi olmasını sağlarken istenmeyen suni efektleri azaltır. Vario-Sonnar lensler, daha fazla ışığı etkili biçimde topladığından, daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlar.  - 
 

CAST SHADOW NEDİR?

Döküm gölge bir bakış açısına vurgu ile gölge benzer. Gölge döndürülebilir, gergin ve gerçekçi bir 3D efekti oluşturmak için çarpık.  - 
 

CD MAVICA NEDİR?

CD Mavica Sony tarafından sunulan Digital Mavica, resimleri kaydetmek için bilinen 3,5 inç disketleri kullanmaktadır. Popüler JPEG resim sıkıştırma biçimiyle Mavica, dijital fotoğraf makinelerinde devrim yaratmıştır. Yeni CD, 156 MB kapasiteli bir CD-R diskler kullanmaktadır.  - 
 

CD-R NEDİR?

CD-R CD-R (Kaydedilebilir CD), üzerine bir kez yazılabilen silinemez CD'leri ifade etmektedir. Bir CD kaydedici yardımıyla, müzik, filmler, fotoğraflar gibi çeşitli veriler bu diskler üzerine kaydedilebilmektedir. CD-R'ler 8 cm ve 12 cm biçimlerinde mevcuttur. En sık kullanılanlar 650 MB ya da 700 MB kapasiteli 12 cm CD-R'lerdir. Daha küçük 8 cm çaplı disklere genellikle single (tekli) CD adı verilir ve daha çok müzik kaydetmek için kullanılır.  - 
 

CE İŞARETI NEDİR?

Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.  - 
 

ÇEKIRDEK SATıŞLAR NEDİR?

Mal veya hizmet sunumunda faaliyet gösteren teşebbüslerin; marka imajı, ürün/ hizmet kalitesi, ulaşılabilirlik, satış sonrası servis kalitesi gibi faktörlerin bir sonucu olarak rakiplerinin rekabet baskısını hissetmeksizin yapabildikleri satışlara “çekirdek satışlar” denilmektedir. Çekirdek satışlara sahip olan teşebbüslerin bu satışlarda karşı karşıya oldukları talep, “inelastik” bir yapı arz etmektedir. Herhangi bir teşebbüsün “çekirdek satışlara” sahip olması, söz konusu teşebbüsün “pazar gücü” ile yakından ilişkili bir durumdur. Dolayısıyla, pazar gücüne sahip teşebbüslerin genel olarak “çekirdek satışlara” sahip oldukları kabul edilmektedir.  - 
 

ÇEKIRDEK TALEP NEDİR?

Bir alıcının herhangi bir ürüne ilişkin top-lam ihtiyaçlarının, her hâlükârda belirli bir sağlayıcıdan temin edilmesi beklenen kısmına “çekirdek talep” denilmektedir. Bu yönüyle çekirdek talep, inelastik bir yapıya sahiptir. İndirim sistemlerinin dışlayıcı etkilerinin tespit edilmesinde kullanılan “çekirdek talep” kavramı, “çekirdek satışlar” kavramı ile yakın ilişkilidir. Bkz. Çekirdek satışlara sahip olan teşebbüslerin bu satışlarını gerçekleştirdikleri talep, müşterilerin “çekirdek talep”lerinin toplamıdır.  - 
 

CENTILMENLIK ANLAŞMALARı NEDİR?

RKHK’nın 4. maddesinde yer alan “uyumlu eylem, anlaşma ve kararlar” çerçevesinde incelenmektedir. Centilmenlik anlaşmaları her ne kadar taraflar açısından bağlayıcı nitelikte değilse de, amacı veya etkisi ile ilgili pazardaki rekabeti sınırlamaları halinde 4. madde kapsamında anlaşma olarak kabul edilebilir.  - 
 

ÇEREZ YERLEŞTIRME NEDİR?

Bu Site Bu Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızdaki (sitemize bilgisayarınızı tanımlayan benzersiz bir kod) 'çerez' koyacaktır. Bu tanımlama ve gelecekteki ziyaretlerinde uygun yerel dili sitesi yönlendirmek sizin için kullanılacaktır herhangi birini ya da bireysel olarak bir kişisel bilgi içermez.  - 
 

ÇEVRINME NEDİR?

Örtücü hızının en üst noktaya çıkartılmasına rağmen hareketin dondurulmaması ya da fotoğrafta hareket izlemi elde etmek için fotoğraf makinesinin, konunun hareketini izlemesi ve fotoğrafın tam bu anda çekilmesi işlemi.  - 
 

CEZA YÖNETMELIĞI NEDİR?

Uzun adı “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” olan Ceza Yönetmeliği ile, 4054 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleri ile bunların yönetici ve çalışanlarına, aynı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince verilecek para cezasının tespitine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  - 
 

CGI NEDİR?

(Common Gateway Interface) HTML dilinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi direk bilgisayar ile ilgili işlemleri yapamamasıdır.  - 
 

CGI NEDİR?

CGI (Common Gateway Interface) bir web sunucusunun aynı makinadaki programlarla ve o programların web sunucusuyla olan iletişimlerini düzenleyen kurallara verilen addır. CGI programlarları genellikle web sunucusundan aldıkları bir veriyle işlem yapar; veriyi email olarak bir adrese yollamak veya veriyi veritabanına kaydetmek gibi. CGI scriptleri CGI arayüzünü kullanan küçük programlardır. CGI, Perl vs gibi bir programlama dili değil, bir web sunucunun verilerle işlem yapmasını sağlayan bir arayüzdür.  - 
 

CGI (COMMON GATEWAY INTERFACE) NEDİR?

CGI (Common Gateway Interface), Web Servisleri ile bu servislerin dışındaki programlar arasında etkileşim (ortak çalışma) platformu oluşturmak için geliştirilmiş bir standarttır. Özellikle Java ve JavaScript kullanımlarının yaygınlaşması, CGI’nin ilk zamanlardaki popüleritesini azaltmıştır. Öte yandan, CGI programları/scriptleri, bulundukları sistemde saklıdırlar ve çalıştıklarında o sistemin kaynaklarını kullanırlar. Oysa Java Appletleri ve JavaScript, doğrudan HTML döküman içinde onu çağıran web listeleyicisine gelirler ve burada icra edilebilirler. Bu da, Java Applet ve JavaScript’in CGI’ye göre önemli bir avantajıdır.  - 
 

CGI-BIN NEDİR?

Web Server'da CGI dosyalarının bulunduğu dizine verilen genel isim. Channel IRC deki tartışma alanlarına verilen ad. (oda)  - 
 

CHARACTERISTIC CURVE NEDİR?

Characteristic curve Işığa karşı duyarlı malzemelerin bir anlamda verimlilik grafiğidir. Bu malzemelerin pozlama, yoğunluk, duyarlılık, kontrast gibi konulardaki özelliklerini ortaya koyar.  - 
 

CHECK BOX NEDİR?

Online bir form, onay kutuları aşağıdaki gibi görünmelidir:  - 
 

CHEMICAL BATH NEDİR?

Chemical bath Filmlerde ya da kağıtlarda oluşturulan gizli görüntüyü görülebilir kılmak, geliştirme banyosunun kimyasal işleminin sona ermesini sağlamak ve ışık görmemiş olan gümüş bromür zerreciklerini kendi içine alarak filmin saydamlaşmasını ve ışıktan etkilenme özelliğini yok etmek ve benzeri daha bir çok işlemi yapmak için kullanılan çeşitli kimyasal bileşimler.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme