Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

BILINÇLI PARALELLIK NEDİR?

Oligopol piyasalarında bir teşebbüsün fiyat ve üretim kararı rakiplerin fiyat ve üretim kararları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Teşebbüsler sürekli tekrarlayan işlemler nedeniyle belli bir süre sonra bu gerçeğin bilincine varacak ve ortada açık bir anlaşma olmadığı halde sanki üretimi kısıp fiyatları arttırmaya yönelik bir kartel oluşturmuşlar gibi davranışlarını koordine edebileceklerdir. Buna bilinçli paralel davranış veya zımni işbirliği adı verilmektedir. Ekonomik etkileri itibarıyla fiyat sabitleme anlaşmalarından hiçbir farkı yoktur. Ancak bilinçli paralel davranışın rekabet yasalarını doğrudan ihlal ettiğine hükmetmek o kadar kolay değildir. Zira bu tür bir fiyat birliği satıcı sayısının az ve homojen malların söz konusu olduğu bir piyasada rasyonel bir ekonomik davranışın sonucu olabilir.  - 
 

BINDIRME NEDİR?

Bindirme İki ya da daha fazla görüntünün birbiri üzerine bindirilerek, başka bir deyişle farklı filmlerdeki farkı görüntülerin aynı kağıt üzerinde birleştirilerek kullanılması.  - 
 

BIRBIRINE BAĞLı YÖNETIM NEDİR?

Bir kişinin birbirine rakip teşebbüslerin yönetiminde aynı anda yer almasıdır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar yapmak ve uygulamak için en etkili yöntemlerden biridir. Bu nedenle çeşitli Rekabet Kurulu kararlarında (bkz. 01.02.2002 tarih ve 02–06/51–24 sayılı karar) ve örneğin ABD’de, 1914 tarihli Clayton Yasası’nda yasaklanmıştır.  - 
 

BIREYSEL MUAFIYETIN GERI ALıNMASı NEDİR?

RKHK’nın 13. maddesinde düzenlenmiştir. Teşebbüslerarası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarına Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların sağlanması halinde tanınan muafiyet mutlak değildir. Rekabet Kurulu tarafından tanınan muafiyet Kanun’un 13. maddesinde sayılan kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir olayda değişiklik olması, karar bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve kararın söz konusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verilmiş olması durumlarında geri alınabilir.  - 
 

BIRINCIL/ÖN PAZAR NEDİR?

Ana ürün ve bu ürünle birlikte ya da bu ürünün alımından daha sonra satın alınması gereken yan ürünlerin satışının gerçekleştiği pazarları ifade etmek için özel terimler kullanılmaktadır. Müşterinin satın aldığı ilk ürün “birincil” ürün (primary product), bu ürünün kullanılabilmesi için daha sonra ihtiyaç duyulan ürün ise “ikincil” ürün olarak adlandırılmaktadır. Birincil ve ikincil ürünlerin ticaretinin gerçekleştiği pazarlar ise sırasıyla birincil/ önpazar ve ikincil/ardıl pazar olarak tanımlanmaktadır. Dayanıklı bir tüketim ürünü ile onunla birlikte kullanılan kısa ömürlü ürünler (örneğin, yazıcı-kartuş vb.) için oluşan pazarlar birincil ve ardıl pazar ayrımına bir örnek oluşturmaktadır. Birincil pazarın belirlenmesinin, bir başka deyişle, birincil ve ardıl pazar ayrımı yapılmasının altında yatan önemli gerekçelerden bir tanesi, rekabet hukuku uygulamalarında bu iki pazarın ayrı ilgili ürün pazarı veya tek bir pazar (sistem) olarak belirlenmesine göre hâkim durum değerlendirmesinin ve teşebbüsün (bağlama, yıkıcı fiyat, aşırı fiyat, mal vermeyi reddetme, fikri mülkiyet hakkını kullandırmama vb. uygulamalar yoluyla) hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitinin değişeceğidir.  - 
 

BIRLEŞME NEDİR?

Bağımsız iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesidir.  - 
 

BIRLEŞME VE DEVRALMALARıN KONTROLÜ NEDİR?

Ülkelerdeki rekabet politikasının/uygulamalarının bir ayağını oluşturmaktadır. Türkiye’de 4054 sayılı RKHK uyarınca, bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması yasaklanmıştır. Bu nedenle, belirli eşikleri aşan birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’na bildirilerek izin alınması gerekmektedir. Bu gereklilik ile birleşme/devralma işlemleri kontrol al-tına alınmaktadır. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde ve AB’de ise birleşme ve devralmaların kontrolü, ilgili işlem sonucunda doğrudan hakim durum yaratılması ölçütüne göre değil rekabetin önemli ölçüde azaltılması ölçütüne göre yürütülmektedir.  - 
 

BIRLIKTE HÂKIMIYET NEDİR?

Birlikte hâkimiyet, iktisadi olarak doğrudan karşılığı olmayan hukuki bir kavramdır. Genel bir ifade ile birlikte hâkimiyetin fiyatları rekabetçi seviyelerin üzerinde tutabilmek için davranışlarını gizli işbirliği ile koordine edebilen, az sayıda büyük teşebbüsün olduğu pazarlarda meydana geldiği düşünülür. Bu nedenle koordinasyonun açık bir şekilde olması gerekli değildir. Başarılı bir işbirliği sadece fiyatlar ve ürün seviyesinde uzlaşma içinde olmayı değil, aynı zamanda işbirliğine aykırı davranışlarda bulunanlara yönelik bazı cezalandırma stratejilerini de gerektirir. Anılan işbirliğinin gerçekleşmesiyle birlikte ortaya çıkan sonuç “birlikte hâkimiyet” ile ifade edilmektedir.  - 
 

BIT NEDİR?

İletilebilen en küçük veri miktarı.  - 
 

BIT NEDİR?

Bit Bir bilgisayarın işleyebileceği en küçük veri parçası. 0 ve 1 olmak üzere yalnızca iki değere sahip olabilir ("açık" ya da "kapalı" olarak da bilinmektedir).  - 
 

BITMAP GRAPHIC NEDİR?

Bir grafik imange nokta bir model oluşmaktadır.Bireysel noktalar bir bilgisayara veri olarak saklanır. Bir bitmap grafik animasyon bir örnek, GIF animasyon.  - 
 

BITMAP IMAGE (BMP) NEDİR?

Grafik görüntü ekranı nokta veya piksel belirli bir düzenleme olarak saklanır. Web grafikleri bitmap görüntülerdir. Resmi oluşturan nokta veya piksel renkleri belirterek tarafından tanımlanmış olan bir grafik. Raster grafikler olarak da bilinir. Bitmap grafikleri Ortak türleri, GIF, JPEG, Photoshop, PCX, TIFF, Macintosh Boya, Microsoft Paint, PNG, FAKS formatları, ve TGA.  - 
 

BLEED OR BLEEDING EDGE NEDİR?

Bir sayfa veya bir kapak tasarımı ve kapatma kağıdın kenarına kadar uzanan bir “sızdırma” denir. Baskı tasarımı, renk, sanat veya blok sayfanın kenarına genişletmek gerekir.Sanat veya renk blok daha büyük boyutlu kağıt üzerine basılır. Sonra yazdırılan sayfada istenilen boyutta kesilir. (resimde ekleyebilirsiniz)  - 
 

BLOG NEDİR?

Kişisel yazılarınızı yayınlayabileceğiniz web siteleridir.  - 
 

BLÖR NEDİR?

Blör Hareketin dondurulamamasından kaynaklanan netsizlik; Hareketin dondurulmaması çekim anında makinenin sallanmasından ya da görüntülenecek cismin hareketini donduracak yeterli örtücü hızının seçilmemiş olmamasından kaynaklanabilir.  - 
 

BLUETOOTH İŞLEVI NEDİR?

Bluetooth İşlevi Bluetooth teknolojisiyle heyecan verici bir kablosuz işlevler dünyasının kapısını açar. Bluetooth Temel Görüntüleme Profilini destekleyen herhangi bir aygıttan görüntülerin doğrudan indirmenizi sağlayan Bluetooth, sizi 'kablo stresinden' kurtarmanın yanı sıra, uzaktan video kamera işlevselliğini de sağlar.  - 
 

BLUR NEDİR?

Blur Hareketin dondurulamamasından kaynaklanan netsizlik; Hareketin dondurulmaması çekim anında makinenin sallanmasından ya da görüntülenecek cismin hareketini donduracak yeterli örtücü hızının seçilmemiş olmamasından kaynaklanabilir.  - 
 

BMP BITMAP NEDİR?

BMP Bitmap Görüntü piksellerini bit-bit tanımlayan sıkıştırılmamış bir grafik biçimidir.  - 
 

BÖLME/AYRıŞTıRMA NEDİR?

Ortaya çıkan/çıkabilecek rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerin belirli faaliyetlerinin yahut ortaklık paylarının üçüncü kişilere devredilmesidir.  - 
 

BOOKMARK NEDİR?

Bir kağıt yer imi, bir kitapta sayfa bir hatırlatma olarak kullanılan olduğu gibi, elektronik yer imleri dönmek istediğinizde bir web sitesi veya diğer site sizi geri getirmek için kullanılır.Netscape tarayıcısı, herhangi bir sitede yer imi ve bir dosyaya yer imleri kaydetmek istediğiniz zaman çağırabilirsiniz sağlar. Microsoft Internet Explorer, aynı kavram için yer iminin yerine “favori” kullanır.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme