Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

AYNA KILIDI NEDİR?

Ayna kilidi Uzun poz sürelerini gerektiren çekimlerde fotoğraf makinesinin olabildiğince sabit durması gerekmektedir. Ayna kilitleme sistemi sayesinde, ayna yukarı kalkık durumda kilitlenir ve örtücü kapanana kadar bu durumda kalır. Böylece aynanın hareketinden oluşan sarsıntı ortadan kalkar.  - 
 

AYNALı OBJEKTIF NEDİR?

Aynalı objektif Yapılışında çeşitli aynaların kullanıldığı objektif türü. Bunlar "katadioptirik" objektifler olarak da anılırlar. Çok büyük odak uzunluklarına, objektifin gövdesini uzatmadan sağlarlar.  - 
 

AYRıLABILIR İYILEŞTIRME NEDİR?

Lisansı verilen teknoloji üzerindeki hak ihlal edilmeden kullanılabilen iyileştirmedir.  - 
 

AYRıMCıLıK NEDİR?

İşlemlerin taraflarına eş edimler için eşit olmayan kurallar uygulayarak, onları rekabette dezavantajlı duruma sokma olarak tanımlanabilir. Eşit durumdaki alıcılara eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek ayrımcılık yapılması hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinden biri olabilmektedir.  - 
 

AYRıŞTıRMA NEDİR?

Endüstride daha fazla rekabeti sağlayabilmek için üretim, dağıtım ve hizmetin çeşitli bileşenlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Ayrıştırma, aynı piyasadaki teşebbüsler arasında ayrımcılık yapılmasını ve farklı piyasadaki teşebbüsler arasındaki çapraz sübvansiyonu engellemesi nedeniyle endüstride rekabetin sağlanması açısından önem taşımaktadır.  - 
 

BACKGROUND NEDİR?

Web sayfalarının arka fonlarına verilen isimdir.  - 
 

BACKLINK NEDİR?

Web sitelerine eklenen, arama motoru botlarına site hakkında bilgileri tanıtan kodlardır.  - 
 

BACKUP NEDİR?

Backup'ın Türkçesi "yedeklemek"tir. Bilgisayar veya sunucudaki dosyaların, veritabanlarının, yedeğini alma işlemine BackUp denir. BackUp işlemi sistem sorunlarında veya olası donanım problemlerinde bilgisayardaki verilerin kaybolmaması için yapılır. Çoğu hosting firması sistem sorunlarında müşterilerinin verilerinin kaybolmaması için düzenli olarak serverlarındaki bilgilerin backuplarını almaktadır.  - 
 

BACKUP (YEDEKLEME) NEDİR?

Adından da anlaşıldığı gibi Web sitenizin bulunduğu server’dan veri tabanınızın yedeğini almanıza Backup denir. Hosting alanında barındırdığınız verilerin kaybolmaması için belli periyotlarda yedeğini alırsınız. Bunun en büyük nedenlerinden biri casus yazılımlar bulaşması, çökme, silinme vb. sorunlar yaşadığınızda yedeğinizi geri yükleyerek bu sorunlardan kurtulmuş olursunuz.  - 
 

BAĞıMSıZ İDARI OTORITELER NEDİR?

İdarenin bilinen, klasik örgütlenmesi dışında kalan ve yapılanmaları açısından kendine özgü özellikler taşıyan idari kurumlardır. Bağımsız idari otoriteler ilk olarak Anglo-Amerikan ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Bu kurumların ortaya çıkmasının nedeni, yasamanın yürütmeye olan güvensizliğidir. Örneğin ABD’de Kongre, belirli faaliyet dallarında bağımsız idari otoriteler oluşturmak suretiyle, Başkanın ve Bakanların bu alanlarda etkisini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ayrıca, yeni teknolojilerin, mali enstrüman ve manipülasyonların, bazı temel hak ve özgürlükler ile ekonomik düzeni tehdit ve ihlallere karşı korumak da, bağımsız idari otoritelerin oluşturulma nedenidir. Özellikle stratejik öneme sahip alanlarda (enerji, sermaye piyasası, bankacılık gibi) yürütme organının girişebileceği popülist tavırlar nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları, yasama organı bağımsız idari otoriteler oluşturmak suretiyle engellemek istemiştir. Bağımsız idari otoritelerin yetkili bulundukları alana ilişkin kural koyma, bu kuralları uygulama ve yaptırım uygulama yetkileri vardır. Yürütme organına karşı (özellikle hükûmete karşı) bağımsızlığın sağlanabilmesi için, bu kurullarda yer alan üyeler, genellikle yasama organı tarafından, belirli bir süre için seçilirler ve bu süre sona ermedikçe görevlerinden alınamazlar. Bu nedenle bu kurullarda çalışan kamu görevlilerinin, diğer kamu görevlilerine nazaran daha güvenceli bir durumda olduğu ortadadır. Bu durum, özellikle kurul üyelerine, ilgili faaliyet alanına uygun düşmeyen hükümet politikalarına karşı, yaptıkları işlem ve eylemlerde, tam bir bağımsızlık sağlaması açısından büyük öneme sahiptir. Bu kavram yerine “bağımsız idari kurullar”, “üst kurullar”, “düzenleyici kurullar” gibi kavramlar da kullanılmaktadır.  - 
 

BAĞLAMA NEDİR?

Satıcı konumundaki bir teşebbüsün bir ürünün satımını alıcının ayrı bir ürünü de alması koşuluna bağlamasıdır. Bu şekilde yapılan satışa bağlı satış (tied selling) denir. Bağlama anlaşmalarında alıcı tarafından esas olarak talep edilen birinci ürüne “bağlayıcı veya bağlayan ürün”, bu ürünle birlikte alımı zorunlu kılınan ikinci ürüne “bağlanan ya da bağlı ürün” denmektedir. Bağlama anlaşmaları olayın niteliğine göre RKHK’nın 4. ve 6. maddeleri kapsamında değerlendirilebilir.  - 
 

BAĞLı TEŞEBBÜS NEDİR?

Bir teşebbüsün diğer bir teşebbüsün hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olması durumunda teşebbüsün kontrolünün çoğunluk hisselerine sahip olan teşebbüste olmasıdır. Ayrıca, bağlı teşebbüsler: a) Anlaşmanın taraflarından birinin doğrudan veya dolaylı olarak; -Sermayesinin veya ticari malvarlığının yarıdan fazlasına sahip olduğu, -Oy haklarının yarıdan fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu, -Denetim kurulu, yönetim kurulu veya işletmeyi yasal olarak temsile yetkili organlarının üyelerinin yarıdan fazlasını atama yetkisine sahip olduğu, -İşlerini idare hakkına sahip olduğu teşebbüsler; b) Anlaşmanın taraflarından biri üzerinde (a)’da sayılan hak ve yetkilere doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan teşebbüsler; c) (b)’de anılan bir teşebbüs üzerinde (a)’da sayılan hak ve yetkilere doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan teşebbüslerdir. Aynı kontrol yapısı altında bulunan teşebbüsler rekabet hukuku değerlendirmelerinde aynı ekonomik bütünlük içinde kabul edilerek, tek teşebbüs olarak değerlendirilmektedir.  - 
 

BAKAÇ NEDİR?

Bakaç Fotoğraf makinelerinde konuyu kadrajlamaya yarayan kısım. Bakaç, modern fotoğraf makinelerinde, pozlandırmayı denetlemeye yarayan bilgileri de içerir.  - 
 

BAKAÇLı VIZÖRLÜ MAKINELER NEDİR?

Bakaçlı Vizörlü makineler Büyük format fotoğraf makinelerinin çoğu bu tiptedir. Işığı ve dolayısı ile görüntüyü bakaça getiren bir yansıtma sistemi (refleks makineler) kullanmak yerine görüntü doğrudan film düzlemi üzerine gelir. Film yerleştirilmeden önce görüntünün oluştuğu ve yarı saydam (buzlu cam) yüzeyde netleme ve kadraj kontrolu yapılır. Bu yüzey film düzlemiyle aynı yerdedir ve netleme ve kadrajlama bittikten sonra objektif kapatılır, film takılır ve pozlama yapılır. Bu makinelerde filmler tek tek takılır. Ayrıca bknz.: Büyük Format  - 
 

BALıK GÖZÜ OBJEKTIF NEDİR?

Balık gözü objektif Çoğu zaman görüş açısı 100º nin üzerindeki geniş açılı (çok kısa odak uzunluklu) objektiflere verilen genel ad. Bu objektiflerin kimileriyle 180º görüş açısı elde edilebilmektedir. Bu tür objektiflerin verdikleri görüntüde ise aşırı bir görüntü bozulması (dairesel görüntü) söz konusudur.  - 
 

BALL HEAD NEDİR?

Ball head Tripod (üç ayak) ya da monopod da (tek ayak) oynar baş olmadığı takdirde fotoğraf makinesi ile yalnızca yatay bir konumda fotoğraf çekimi gerçekleştirilebilir. Oynar başın ayağa eklenmesi, sıkıştırılan vidaların yardımıyla makinenin nerdeyse her yöne çevrilmesini mümkün kılar. Oynar başın bir dezavantajı, fotoğraf karesinin tüm yönlerinin aynı anda kontrol edilmesi gerekliliğinden dolayı, doğru pozisyonu bulmanın daha zor olmasıdır.  - 
 

BANDWIDTH NEDİR?

Bant genişliği, internet bağlantı taşıyabilir bilgi miktarı. Ortalama olarak, tipik bir telefon hattı saniyede bilgi 1K taşıyabilir.  - 
 

BANDWIDTH NEDİR?

Bandwidth, Türkçe'si bant genişliği, kullanılan sistem veya cihazın calıştığı frekans bölgesinin genişligini ifade eden değerdir. Kısaca bandwidth sitenizin anlık veya toplamda harcayabileceği data tranferi limitini gösterir.  - 
 

BANDWIDTH (BW) NEDİR?

Bandwidth sitenizin anlık veya toplamda harcayabileceği Data (Bilgi) trafiğini gösterir. Her sitenin aylık ve anlık kullanabileceği limit hosting paketi satın alırken bu özellik belirtilir. Web sitenizde bulunan video, resim, müzik, indirilebilir dosya veya yazı gibi içeriğin boyutu ile site ziyaretçilerinizin sayısı kullanılan Bandwidth miktarını belirlersiniz. Kullanım amacınıza yönelik Bandwidth seçmeye dikkat edin zira yüksek beklentisi olanlar için bu çok önemli.  - 
 

BANNER NEDİR?

Afiş, bir reklam olarak web sitelerine yerleştirilen bir grafik görüntüsü (statik, animasyonlu veya zengin ortam). Afişler, marka bilinirliği ve üreten satış yaygın kullanılır.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme