Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

UYUMLU EYLEM NEDİR?

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası uyumlu eylemler hukuka aykırı ve yasaktır. Teşebbüsler arasında bir anlaşmanın varlığı tespit edilemese bile, teşebbüsler arasında kendi bağımsız davranışları yerine geçen bir koordinasyon veya pratik bir işbirliği sağlayan doğrudan veya dolaylı ilişkiler de eğer aynı sonucu doğuruyorsa yasaktır. Böylece teşebbüslerin kanuna karşı hile yolu ile rekabeti sınırlayıcı uygulamaları meşru göstermeleri engellenmek istenmektedir.  - 
 

UYUMLU EYLEM KARINESI NEDİR?

4054 sayılı Kanun’un lafzı, gerekçesi ve mehaz teşkil eden AB rekabet hukuku uygulamaları çerçevesinde gelişen iki uyumlu eylem karinesi bulunmaktadır: 4054 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin son iki fıkrasında, “Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir” düzenlemesi yapılmıştır. 4054 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin gerekçesinde ise, “Rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların yasaklandığı bir hukuk düzeninde genellikle bu tür anlaşmalar gizli yapılmakta ve bunların varlığının ispatı oldukça güç, bazen de imkansız olmaktadır. Bu nedenle Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerin varlığı halinde teşebbüslerin uyumlu eylem içinde oldukları karinesi kabul edilmiştir. Böylelikle uyumlu eylem içinde olmadıklarını ispat yükü ilgili teşebbüslere geçirilmiş bulunmakta ve ispat güçlüğü nedeniyle Kanunun işlemez hale gelmesinin önlenmesi amaçlanmıştır” ifadesi yer almaktadır. Rekabet Kurulu, 24.02.2004 tarih ve 0416/123-26 sayılı Seramik, 02.12.2004 tarih ve 04-77/1109-278 sayılı Ege Hazır Beton ve 04.07.2007 tarih ve 07-56/672-209 sayılı Emaye Bobin gibi kararlarında ise, kartel sonucuna ulaşırken farklı bir uyumlu eylem karinesi kullanmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere, 4054 sayılı Kanun’un lafzı, gerekçesi ve mehaz teşkil eden AB rekabet hukuku uygulamaları çerçevesinde gelişen bu ikinci uyumlu eylem karinesi uyarınca, rakiplerin, rekabeti sınırlama amacı içeren toplantılara katıldıklarının veya bilgi değiştirdiklerinin gösterilmesi, ihlalde bulunduklarına karine teşkil etmektedir. Bu karineden hareketle, teşebbüslerin kartel toplantısında sessizce oturdukları ve uzlaşmayı uygulamadıkları yönündeki savunmalar kabul edilmemektedir çünkü diğer kartel üyelerinde uzlaşmaya taraf olduğu izlenimi yaratılması, kartelin kurulması ve/veya devamını sağlamaktadır. Teşebbüslerin, sorumluluktan kurtulabilmeleri için, bu toplantılardan veya bilgilerden etkilenmeden davranışta bulunduklarını ispatlaması gerekir ki uygulamada bunun ispatlanması zordur. Sorumluluktan kurtulmanın diğer bir yolu ise, rakiplere kartele taraf olunmadığının açıkça belirtildiğinin ispatlanmasıdır. Bu ikinci uyumlu eylem karinesinin Seramik kararında belirtilen üç faydası bulunmaktadır. Birincisi, teşebbüsler özellikle de oligopolistler, karşılıklı bağımlılıktan kaynaklanan paralel davranışlarının uyumlu eylem olarak kabul edilmeyeceğinden emin olacaktır. İkincisi, 4054 sayılı Kanun m.4/3’teki uyumlu eylem karinesine göre daha kullanışlıdır. Üçüncüsü, anlaşma ile uyumlu eylem arasındaki yapay ayrımı ortadan kaldırmakta; önemli olanın anlaşma ve uyumlu eylem arasındaki değil de, 4054 sayılı Kanun m.4 kapsamındaki uzlaşmalar ile salt paralel davranışlar arasındaki ayrım olduğunu vurgulamaktadır.  - 
 

UZATMA TÜPLERI NEDİR?

Makro fotoğrafçılık için gereken adımlardan bir tanesi, objektifi daha yakın netleme işlemi için, odak alanından çıkarmaktır. Uzatma halkaları bu amaçla kullanılır. Bu halkalar körüğe benzerler, fakat onlar gibi esnek değildir, mesafe de genellikle ayarlanamaz.  - 
 

UZLAŞMA NEDİR?

Genellikle kartel soruşturmalarında kullanılan uzlaşma yetkisinde, ihlali kabul edenlere verilecek cezalarda, başvuru sıraları, uygulanabilecek azami yaptırım gibi ölçütler çerçevesinde belirlenen indirimler yapılmaktadır. İlgililerin, çok maliyetli bir soruşturma süreci sonunda, ticari sırlarının ortaya çıkması, kamuoyundaki imajlarının bozulması ve en önemlisi başta azami ceza olmak üzere daha ağır yaptırımlara maruz kalmak gibi olasılıklardan kaçınmak için kabul ettikleri uzlaşmanın, rekabet otoriteleri bakımından da yararları bulunmaktadır. Çünkü bu işbirliğinin, dosyaların gereksiz yere uzamasını önlemek, rekabet otoritelerinin kesin deliller elde etmesine imkan vermek gibi faydaları, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamaktadır. Ancak bu faydalarına rağmen uzlaşmaya yönelik eleştiriler de mevcuttur. Savunma haklarının zedelenmesi, caydırıcılığın azalması bu eleştirilerden birkaçıdır. Türk Rekabet Hukukunda konuya ilişkin düzenleme, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik (Ceza Yönetmeliği) ve Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (Aktif İşbirliği/PişmanlıkYönetmeliği) ile yapılmıştır.  - 
 

UZMANLAŞMA ANLAŞMALARı NEDİR?

Üretimde uzmanlaşmaya ilişkin anlaşmalar, bu anlaşmaya taraf teşebbüslerin belirli ürünlerin üretimine yoğunlaşmalarına ve böylelikle daha etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine imkan tanıyabilmektedir. Bu anlaşmalar, malların üretimine ve dağıtımının geliştirilmesine katkıda bulunarak malların daha ucuza arz edilebilmelerini sağlamaktadır. Uzmanlaşmaya ilişkin anlaşmaların, ilgili hizmetlerin sağlanmasında da benzer gelişmelere neden olduğu söylenebilir. Bu anlaşmalar sayesinde, etkin rekabetin kısıtlanmadığı durumlarda, tüketicilerin de fayda saylayacağı kuvvetle muhtemeldir. Uzmanlaşma anlaşmaları genellikle üç şekilde yapılmaktadır; -Tek taraflı uzmanlaşma: Bir taraf, belirli malların üretimini ya da belirli hizmetlerin sağlanmasını başka bir tarafa bırakmaktadır. -Karşılıklı uzmanlaşma: Her bir taraf, belirli ve fakat farklı malların üretimini ya da hizmetlerin sağlanmasını başka bir tarafa bırakmaktadır Ortak üretim: Taraflar belirli malların üretilmesini ve belirli hizmetlerin sağlanmasını ortaklaşa yürütmektedir.  - 
 

VARIABLE FOCUS LENS NEDİR?

Belirli alt ve üst sınırlar içindeki tüm odak uzunluklarına sahip olabilen objektif türü; zoom objektif.  - 
 

VECTOR GRAPHIC NEDİR?

Şekiller ve çizgiler çizilmiş bir grafik görüntüsü, yolları denir. Illustrator ve Freehand (grafik tasarım yazılımları) oluşturulan görüntüler, vektör grafikleri. Genellikle bitmap görüntüleri ihraç edilmektedir  - 
 

VERI KORUMA NEDİR?

Seiko Epson Corporation gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu Sitede, size kişisel bilgilerinizi girmenizi gerektiren bir hizmet başlarsanız, Seiko Epson gizlilik koruma hükümleri yayınlayacağız.  - 
 

VETO HAKLARı NEDİR?

Ortak kontrolü oluşturan iki ana teşebbüs arasında, oy haklarında ya da karar alma organlarında temsilde eşitliğin olmadığı veya ortak girişimde ikiden fazla ana teşebbüsün olduğu durumlarda ortak kontrolün sağlanması; azınlık pay sahiplerine ortak girişimin stratejik ticari kararlarını veto etme yetkisinin tanınması ile mümkün olabilmektedir. Ancak veto hakları mutlaka ortak girişimin işletme politikalarına ilişkin stratejik kararları ile ilgili olmalıdır. Zira azınlık pay sahiplerine, ortak girişimdeki yatırımcı sıfatlarından dolayı ticari çıkarlarını koruyabilmeleri için tanınan diğer veto hakları işletme üzerinde kontrol imkanı vermemektedir. Ortak girişimin stratejik ticari kararları üzerinde ortak kontrol sağlayan veto hakları arasında en önemlileri olarak üst düzey yöneticilerin atanması, bütçenin onaylanması, işletme çalışma programının belirlenmesi ve yatırımlara ilişkin kararlar sayılabilir.  - 
 

VIDALı OBJEKTIF BAĞLANTıSı NEDİR?

Değişebilir objektifler sistemine sahip fotoğraf makinelerinde objektif ile gövdeyi vida sistemi ile kenetleyen bağlantı.  - 
 

VIDEO NEDİR?

Çerçeveli resimleri bir dizi, birbiri ardına hareket ve etkileşim simüle etmek için, birlikte bir tane koyun. Bir video, ikinci ve / başına kare sayısı veya anahtarlama kareler arasındaki zaman miktarı bulaşabilir. Video ve animasyon arasındaki fark video tek tek kareleri bölünür.  - 
 

VIRTUAL HOSTING NEDİR?

Bir web sunucusunun bölümlere ayrılarak, her bölümün birbirinden bağamsız, kiralık sunucuymuşcasına çalışmasına olanak sağlayan hosting çeşitidir. Shared hostingden farkı, müşterisine sunucusu üzerinde çok daha fazla kontrol imkanı sağlamasıdır.  - 
 

VIZÖR NEDİR?

Fotoğraf makinelerinde konuyu kadrajlamaya yarayan kısım. Bakaç, modern fotoğraf makinelerinde, pozlandırmayı denetlemeye yarayan bilgileri de içerir.  - 
 

VPN NEDİR?

İletişim ihtiyacını her 2 nokta arasındaki kiralık hatlar ile çözmek oldukça pahalı bir çözüm olduğu için, farklı ağların Internet üzerinden görüşmeleri ekonomik bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat Internet tüm dünya tarafından kullanılan bir ağdır. Bu sebeple bu ağ üzerinden geçen data güvenli değildir.  - 
 

VUR-KAÇ GIRIŞI NEDİR?

Bu stratejide, pazara büyük kâr yapmak amacıyla girilir ancak hemen arkasından maliyeti çıkaracak şekilde bir hesaplama yapmak mecburiyeti olur. Ancak bu endişeyi taşımayan teşebbüsler için vur-kaç girişi mümkündür. Öte yandan kapsam ekonomisine sahip teşebbüsler de vur-kaç girişi yapabilirler. Örneğin, komşu veya ilişkili bir pazarda faaliyet gösteren bir teşebbüs, batık maliyet kaygısı olmadan bu stratejiyi izleyebilir.  - 
 

WAN (WIDE AREA NETWORK) NEDİR?

Şehirler, ülkeler veya kıtalar arası oluşturulmuş bilgisayar ağlarının genel adı. Web Browser İnternet üzerinde gezinmeye ve bilgi transferi yapmaya yarayan yazılımların genel adı.  - 
 

WEB HOSTING NEDİR?

Alınma amacı ne olursa olsun, satın aldığınız alan adınıza ( domain ) hazırladığınız web sayfalarını yüklemek için bir başka deyişle, insanlar sizin sitenizin adını browserinin adres çubuğuna yazdığı zaman hazırladığınız sayfaların görüntülenmesi için o sayfaların bir yerde yüklü olması gerekir.Sayfaların tasarımın barındığı bilgisayar,bölüm,sunucudur  - 
 

WEB SITE NEDİR?

Bir web sitesi, genellikle HTML (Hypertext Markup Language) metin, grafik görüntüler, ses dosyaları, video ve / veya animasyon dosyaları, ve diğer programlama, Java ve JavaScript gibi unsurları gibi çoklu ortam efektleri içerebilir biçimlendirilmiş elektronik sayfaların bir koleksiyon..  - 
 

WEB TASARıM & SCRIPT NEDİR?

Web Tasarım : Web sitesinin görüntülenen grafik arayüzünün, menu ve erişim yapısının kullanımı kolay, bilgiye en kısa yolla ulaşabilecek, işlevsel ve hızlı bir yapıda oluşturulmasıdır.  - 
 

WEBMASTER NEDİR?

Bir web sitesinin yönetimini üstlenen kişiye "Webmaster" adı verilir. Webmaster'ın görevi Web sitesininin tasarımını yapmak ve güncelliğini korumaktır.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme