Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

AQAP BELGESI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni ifade eder.  - 
 

ARAMA MOTORU OPTIMIZASYONU NEDİR?

Web sitenizin arama motorları ile uyumlu hale getirilmesi ve hedef kategorilerde web sitenizin, mümkün olan en üst sıralara çıkarılması için uygulanan bir dizi işleme verilen addır.  - 
 

ARAŞTıRMA GELIŞTIRME (AR-GE) ANLAŞMALARı NEDİR?

Yeni ürünler üretmek ve bu ürünleri üretirken karşılaşılan maliyeti ve riski paylaşmak adına Ar-Ge çalışmalarının ve Ar-Ge sonuçlarının birden fazla teşebbüsün katılımı ile ortaklaşa kullanılmasını konu edinen anlaşmalardır. Ar-Ge anlaşmaları, mal/hizmetle ilgili know-how’ın alımına, sistematik, teknik deneysel çalışmalar veya teorik analizler yapılmasına, bu çalışmalar sonucu fikri mülkiyet haklarının alınmasına yönelik düzenlenebilmektedir. Söz konusu anlaşmalar, taraflar arasında teknik bilginin yayılma hızını arttırmak, aynı yöndeki Ar-Ge çalışmalarının çakışmasını önlemek ve birbirini tamamlayan teknik bilgilerin karşılıklı değişimi yoluyla yeni gelişmelere yol açmak gibi nitelikler taşıyabilmektedir. Bu anlaşmalar sonucu yürütülen ortak faaliyetler sayesinde mal/hizmetin pazara daha hızlı sunulması, üretimde kalitenin artırılıp maliyetin düşürülmesi, teknik gelişmenin hızlandırılması ve sonuçta tüketicinin yarar sağlaması mümkün olmaktadır. Taraflar ve tüketiciler açısından beklenen yararın elde edilebilmesi, kimi zaman bu anlaşmalara bazı rekabet sınırlamalarına dair hükümlerin konulmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan, ilgili anlaşmalar rekabet hukuku mevzuatınca değerlendirilmektedir.  - 
 

ARAŞTıRMA GELIŞTIRME (AR-GE) ORTAK GIRIŞIMLERI NEDİR?

Ar-Ge alanındaki anlaşmaların, ortak girişim şeklinde meydana geldiği durumda oluşan faaliyet biçimidir. Ar-Ge faaliyetleri için oluşturulan ortak girişimlerin, anlaşmalarda getirilen hükümler sonucu rekabeti kısıtlayıcı etkisi olabilmektedir.  - 
 

ARAŞTıRMA-GELIŞTIRME (AR-GE) NEDİR?

Teknik bilgilerin elde edilmesine, ürün veya üretim süreçlerinin testlere tabi tutulmasına, teorik analizlerin ve gözlemlerin yapılmasına, deneysel üretimler de dahil olmak üzere deneylerin gerçekleştirilmesine, bu hususlar için gerekli tesislerin kurulmasına ve sonuçlarla ilgili fikri hakların elde edilmesine yönelik süreçtir.  - 
 

ARTAN ORANLı FIYATLAR VE MALIYETLER NEDİR?

Her bir birimlik fiyat ve maliyet artışı karşısında, potansiyel rakiplerin piyasaya girip girmeme konusundaki kararını incelemek için kullanılan yöntemlerden biri “artan oranlı fiyatlar ve maliyetler testi”dir. Daha çok yıkıcı fiyat davalarında kullanılan bir testtir.  - 
 

ARTAN ORANLı İNDIRIM SISTEMLERI NEDİR?

İndirim sistemi bünyesinde birden fazla hedefin ve bu hedeflere karşılık birden fazla indirim oranının bulunması durumunda, bu tür indirim sistemleri “artan oranlı indirim sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Artan oranlı indirim sistemlerinde farklı referans dönemleri için farklı hedefler belirlenebileceği gibi, tek bir referans dönem içerisinde miktar ya da pazar payı hedefleri, belirli bantlar içerisinde ifade edilerek her bir banda tekabül eden alımlar için farklı indirim oranlarının uygulanması da söz konusu olabilir.  - 
 

ARZ YÖNLÜ İKAME NEDİR?

Tedarikçilerin göreceli fiyatlarda meydana gelecek küçük ve kalıcı artışlar karşısında üretimlerini başka ürünlere kaydırabilmeleri ve bunları kısa dönemde kayda değer ek maliyetlere ve risklere katlanmak zorunda kalmadan pazarlayabilmeleridir. Pazar tanımı öncelikle talep yönlü, ikincil olarak ise arz yönlü bir analiz çerçevesinde yapılmaktadır. Talep ikamesine eşdeğer etkisi olduğu durumlarda arz ikamesi de talep ikamesinin yanı sıra pazar tanımlamasında dikkate alınabilmektedir. Tedarikçilerin üretimlerini farklı ürünlere kaydırmaları için mevcut maddi ve maddi olmayan mal varlıklarının önemli ölçüde değiştirilmesi, ek yatırımların yapılması, stratejik kararların alınması ve tüm bu işlemler için önemli bir zaman harcanması gerekiyor ise pazar tanımlaması aşamasında arz ikamesi hesaba katılmamaktadır.  - 
 

ASA NEDİR?

ASA Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen standart ölçü sistemi. Değer büyüdükçe filmin ışığa karşı duyarlılığı da artar.  - 
 

AŞAMALı DEKLANŞÖR SISTEMI NEDİR?

Aşamalı Deklanşör Sistemi Bilgi, mekanik bir deklanşör kullanılarak bir bir her satırdan toplanır ve işlenir. Benzer sonuçlar sağlayan Aşamalı Tarama Sistemine benzer bir işlemdir.  - 
 

AŞAMALı TARAMALı SISTEM NEDİR?

Aşamalı Taramalı Sistem Bu terim, sırayla her bir satırın verilerini toplayan ve işleyen bir görüntü sensörünü tanımlamak için kullanılmaktadır.  - 
 

AŞıRı FIYAT NEDİR?

Hâkim durumun kötüye kullanımı sonucunda bir ürünün ekonomik değeri ile fiyatı arasında makul olmayan farklılığın bulunmasıdır. Hâkim durumdaki firmaların aşırı fiyat uygulaması RKHK’nın 6. maddesi kapsamında “hâkim durumun kötüye kullanılması” olarak değerlendirilebilmektedir.  - 
 

AŞıRı KAPASITE NEDİR?

eşebbüsün tasarlandığından daha düşük bir üretim ölçeğinde üretmesi durumudur. Marjinal maliyet ortalama maliyetin altında seyrettiğinde ve daha fazla mal veya hizmet üreterek ortalama maliyeti düşürmek hala olası olduğunda ortaya çıkar. Aşırı kapasite, üretimin birim maliyetlerini minimuma düşürmek için gerekli olan üretim düzeyi artışı şeklinde ölçülebilir. Aşırı kapasite doğal tekel veya tekelci rekabetin bir özelliğidir. Aşırı kapasitenin bir nedeni, talep arttıkça teşebbüslerin kapasiteyi bölünemez paylar halinde arttırmak zorunda olmalarıdır. Diğer bir neden teşebbüslerin, yeni girişleri caydırma veya engellemeye yönelik olarak aşırı kapasiteyi kullanmaları olabilir.  - 
 

ASP NEDİR?

ASP (Active server page) Microsoft'un geliştirdiği sunucu tabanlı bir programlama dilidir. ASP sayesinde ziyaretçiyle etkileşimli ve veritabanıyla işleyen siteler yaratmak mümkündür. Örneğin ASP kullanarak sitenizde ziyaretçi defteri veya anket gibi uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz. ASP, VBScript veya JScript dillerinde yazılır ve HTML ile iç içe kullanılabilir. ASP sayfaları çalışmak için Microsoft'un IIS web sunucuna ihtiyaç duyar. ASP'ye benzer diğer programlama dilleri PHP, Perl, ColdFusion, TCL ve JSP'dir.  - 
 

ASP & PHP NEDİR?

kiside farklı dillerdir, hemen hemen ikisi ilede dinamik web siteleri aynı kalitede oluşturulabilir.  - 
 

ASP (ACTIVE SERVER PAGE) NEDİR?

Genellikle ActiveX komut dosyası kullanarak dinamik olarak oluşturulmuş bir web sayfası. Bir tarayıcı veya bir arama motoru örümcek istekleri bir sunucudan bir ASP sayfası, sunucu HTML kodu ile web sayfası oluşturur ve tarayıcı veya örümcek verir.  - 
 

ATıL KAPASITE NEDİR?

Belli koşullar altında var olan üretim gücünün kullanılmayan kısmıdır. İktisadi birimler kuruluşunda öngörülmüş bir kapasite ile kurulurlar, ancak bu kapasiteler üretim faaliyetleri sırasında kullanılamayabilir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde talebin yetersiz olması ya da arzı kısıtlayan çeşitli nedenlerin bulunması iktisadi birimlerin tam kapasite ile çalışmasını engellemektedir. Öte yandan atıl kapasite bazı durumlarda hâkim durumdaki teşebbüslerin piyasaya girişleri caydırmak için kullandığı bir koz olarak da dikkat çekmektedir. Hâkim durumdaki teşebbüs, bilinçli olarak atıl kapasite yaratarak, rakip ya da potansiyel rakiplerine piyasanın hâlihazırda atıl kapasiteyle çalıştığı, şayet piyasaya yeni girişler olursa, kendisinin de üretimi arttırarak, bunun fiyatların düşmesine yol açacağı, dolayısıyla piyasaya yeni girişlerin aslında cazip olmadığı mesajını örtülü biçimde vermektedir.  - 
 

ATMOSFERIK PERSPEKTIF NEDİR?

Atmosferik perspektif Atmosferde oluşan sis ve pus gibi meteorolojik olayların fotoğrafta yarattığı uzaklık ya da derinlik duygusu. Sis ve pus havada zaten varolan ve tüm filmlerin aşırı derecede duyarlı oldukları morötesi ışınları olağanüstü derecede artırır. Bu ise duyarkat üzerinde genel bir yoğunluk yaratır. Sonuçta çekime konu olan cisimler uzakta, silik, ayrıntıdan yoksun ve belli belirsiz görülürler. İşte buna da atmosferik perspektif denilmektedir.  - 
 

ATTACHMENT NEDİR?

E-mail (elektronik posta)'lara dosya ekleyerek gönderme işlemidir Backbone: Network üzerindeki temel geçiş yollarını (pathway) oluşturan yüksek hızlı hat ve bağlantılarının oluşturduğu yapı.  - 
 

AVRUPA REKABET AĞı NEDİR?

AB üyesi 27 devletin rekabet otoritesi ile Komisyon Rekabet Genel Müdürlüğü’nün üyesi olduğu işbirliği ağıdır. Avrupa Rekabet Ağı 1 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren modernizasyon paketinin bir parçası olarak hayata geçirilen âdemimerkeziyetçi yaklaşım çerçevesinde, Avrupa Birliği rekabet kurallarının (özel olarak Avrupa Topluluğu Anlaşması’nın 81. ve 82. Maddesinin) uygulanmasında, Avrupa Komisyonunun yanı sıra üye ülke otoritelerinin de yetkilendirilmesi sonucunda uygulamada olası aksaklıkları önlemek ve uygulamanın tutarlı ve etkili kılınmasını temin etmek üzere kurulmuştur. Avrupa Rekabet Ağı, Avrupa Komisyonu ve üye ülke rekabet kurumlarının hem uygulamada hem de görüş alış verişi konusunda işbirliği yapmalarına imkan veren etkili ve dinamik bir platformdur. Söz konusu ağ sayesinde, Avrupa Komisyonu ve üye ülke otoriteleri şu imkânlara sahiptir: -Uygulama kararları konusunda birbirlerini bilgilendirme, -Gerektiğinde soruşturmaların koordinasyonu, -Soruşturmalarda yardımlaşma, -Gizli bilgi dâhil elde edilen bilgi ve belgelerin paylaşımı, -Çok çeşitli rekabet hukuku konularının tartışılması.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme