Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

ODAKLAMA CAMı NEDİR?

Fotoğraf makinelerinde fotoğrafı çekilecek cismin görülebilmesin ve odaklanmasını sağlayan, genellikle beyaz renkli buzlu cam.  - 
 

ODBC NEDİR?

ODBC (Open Database Connectivity), birden fazla veritabanı formatını destekleyen (örnek: Access, dBase, DB2, Excel vs.), ve bu veritabanlarına web sayfanızdan ulaşmanızı sağlayan bir standarttır.  - 
 

ÖLÇEĞE GÖRE SABIT GETIRILER NEDİR?

Ölçeğe göre getiri, üretim ölçeğinde meydana gelen değişmenin verimlilik üzerindeki etkisi olarak tanımlandığında, ölçeğe göre sabit getiri, girdilerin (emek, sermaye, hammadde vs.) bileşim oranı değişmeden her bir girdinin kullanım miktarı bir birim arttığında üretim miktarı da bir birim artıyorsa bu durumda üretim ölçeğinin değişmesi karşısında verimlilik aynı kalmaktadır. Üretim ölçeğindeki değişmelerin verimliliği etkilemediği böyle durumlara ölçeğe göre sabit getiriler adı verilir. (Bkz. OECD (1990)) Üretim ölçeği arttığında ortalama maliyette meydana gelen değişikliklerdir. Üretim art-tıkça ortalama maliyetler azalıyorsa pozitif ölçek ekonomisi vardır. Aksi halde negatif ölçek ekonomisi söz konusudur. Özellikle doğal tekellerde pozitif ölçek ekonomileri vardır.  - 
 

OLIGOPOL NEDİR?

Fiyat ve üretim politikaları açısından karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi içinde olan az sayıda teşebbüsten oluşan piyasalardır. Bu piyasalarda genellikle yoğunlaşma fazladır. Bu nedenle piyasadaki teşebbüslerin faaliyetleri dikkatle takip edilmektedir. Rekabetin tesisi ve korunması amacıyla bu tür piyasalarda gerçekleşen teşebbüs davranışlarına RKHK’nın 4 ve 6. maddesi çerçevesinde dikkat edilmektedir. Ayrıca, bu tür piyasalarda gerçekleşecek birleşme/devralma işlemleri önemlidir.  - 
 

OLIGOPOLISTIK BAĞıMLıLıK NEDİR?

İlgili ürünün üretiminin, az sayıda ve birbirine yakın güçteki teşebbüslerin elinde yoğunlaştığı ve bunların herhangi birinin fiyat taktiğinin diğerlerinin pazar payını etkilediği oligopolistik pazarlarda rakipler az sayıda ve yakın güçtedir. Bu nedenle pazar paylarını arttırmak için yapacakları hamlelerin kendi zararlarına olabileceğini bilirler. Oligopolistik pazarlarda böylece kendiliğinden, arada herhangi bir anlaşma olmadan paralel davranışlar başlayabilir. Biri fiyat değiştirdiğinde genellikle diğerleri de değiştirir. Çünkü birbirleriyle etkin rekabete girmekten çekinirler. Buna oligopolistik bağımlılık denir.  - 
 

OLIGOPSON NEDİR?

Piyasada sadece birkaç alıcı olması durumudur.  - 
 

ONLINE NEDİR?

Eğer internete bağlı iseniz, çevrimiçi. Online reklam, web ya da e-posta yoluyla yapılır.  - 
 

ONLINE MARKETING NEDİR?

Online reklam, web ya da e-posta yoluyla yapılır.Online pazarlama çeşitli türleri şunlardır: • affliliate programları • arama motoru optimizasyonu • banner reklam • dizin geliştirme • yönetilir tartışma listeleri, haber grupları ve forumlar için mesajları • e-posta reklam • online basın bültenleri  - 
 

OPERATOR NEDİR?

Bir sistemi işleten kişi.  - 
 

OPTICAL AXIS NEDİR?

Objektif sisteminin tam merkezinden geçen varsayımsal çizgi. Bu çizgi boyunca hareket eden bir ışık ışınının hiç bir kırılmaya uğramaması gerekir.  - 
 

OPTIK EKSEN NEDİR?

Objektif sisteminin tam merkezinden geçen varsayımsal çizgi. Bu çizgi boyunca hareket eden bir ışık ışınının hiç bir kırılmaya uğramaması gerekir.  - 
 

OPTIMUM BÜYÜKLÜK NEDİR?

Mümkün olan en düşük maliyetle üretim ve satışa imkan veren ölçektir.  - 
 

OPT-IN NEDİR?

E-posta alıcısını özellikle ilgi belirli bir konu ile ilgili e-posta alma istekleri hangi bir e-posta pazarlama terimi  - 
 

ORTA BOY FOTOĞRAF MAKINESI NEDİR?

4,5x6 ; 6x6; 6x7; 4x9 cm. Boyutlarındaki tabaka ya da rol film kullanılan fotoğraf makinelerinin genel adı.  - 
 

ORTA FORMAT NEDİR?

Geniş formatta olduğu gibi, 35mm. Formatına göre daha kaliteli sonuçlar veren ve genellikle 6x4.5 cm, 6x6 cm ve 6x7 cm. boyutlarındaki filmler ve bunları kullanan fotoğraf makineleri için kullanılan tanımdır.  - 
 

ORTAK ALıM ANLAŞMALARı NEDİR?

Tarafların sağlayıcılar karşısında pazarlık güçlerini arttırma amacıyla başvurdukları bu tip anlaşmalar, rekabet hukuku açısından üç türlü sakınca oluşturabilmektedir. Birincisi, alım karteli oluşturmak suretiyle üst pazardaki (upstream market) rekabetin bozulması, ikincisi benzer maliyet yapısının alt ürün pazarına yansıtılarak (downstream market) örtük bir fiyat anlaşmasına zemin hazırlanması ve üçüncüsü de alım anlaşmasının amacının ve sınırlarının aşılarak anlaşmanın bilgi paylaşımına yol açacak bir platforma dönüştürülmesidir.  - 
 

ORTAK GIRIŞIM NEDİR?

İki ya da daha fazla sayıda bağımsız teşebbüsün sahip olduğu kaynakların üretim kapasitesinin artırılmasına, yeni bir çeşit teknoloji gelişimine ya da yeni bir pazara girişe olanak verecek biçimde bütünleşmesidir. Bir ortak girişimin temel unsuru, ortak girişimi oluşturan ana teşebbüslerin ortak girişim üzerinde sahip oldukları ortak kontrol hakkıdır. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve malvarlığına sahip olacak şekilde bağımsız bir iktisadi varlık olarak ortaya çıkan ve taraflar arasındaki veya taraflarla ortak girişim arasındaki rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olmayan ticari faaliyetler olarak tanımlanabilir.  - 
 

ORTAK KONTROL NEDİR?

Ortak kontrol iki ya da daha fazla teşebbüsün bir diğer teşebbüsün karar alma mekanizmasında belirleyici etkiye sahip olmasıdır. Ortak kontrol, veto haklarının kullanılması, oylamalarda ortak hareket edilmesi ya da fiili kontrole sahip olunması gibi çeşitli yollarla sağlanabilir. Burada belirleyici etki, ana teşebbüslerin ortak girişimin stratejik ya da ticari faaliyetlerini ilgilendiren kararlarını veto etme hakkıdır. Bunun yanı sıra ortak kontrolün belirleyici etki doğurması için uzun süreli olması gerekir. Ortak kontrolden tam kontrole geçiş, kontrolün birden çok teşebbüsten tek bir teşebbüse geçmesi bir birleşme/ devralma olarak ele alınabilecektir. Benzer şekilde tam kontrolden ortak kontrole geçiş de yoğunlaşma işlemi olarak değerlendirilebilecektir.  - 
 

ORTAK MALIYET NEDİR?

Ortak maliyet, teşebbüsün birden fazla ürününün tek bir üretim sürecinde üretildiği zaman oluşan maliyettir. Örneğin, ham petrol, kendisinden hem gazyağı hem de benzin üretildiği için bu ürünlerin aynı teşebbüs tarafından üretilmesi halinde ortak maliyet niteliği kazanacaktır.  - 
 

ORTAK SATıŞ ANLAŞMALARı NEDİR?

Rakip teşebbüsler arasında, fiyat da dâhil olmak üzere satış ve pazarlamaya ilişkin ticari kararların ortaklaşa alındığı anlaşma türüdür.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme