Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

MS SQL SERVER NEDİR?

Microsoft'un yüksek işlem kapasiteli veritabanı sunucusudur. Büyük miktardaki verileri çok hızlı şekilde derleyen, yüksek ziyaretçi potansiyeli olan siteler için uygun bir sunucu çözümdür.  - 
 

MSN (MICROSOFT NETWORK) NEDİR?

Microsoftun, dünya çapında hizmet vermeyi amaçladığı online servis ağı. Network Kaynaklarını paylaşmak için birbirine bağlanmış 2 veya daha fazla bilgisayarın oluşturduğu yapı. News Server: Haber gruplarına ev sahipliği yapan server  - 
 

MUAFIYET NEDİR?

Rekabet Kurulu, aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilmektedir: Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, tüketicinin bundan yarar sağlaması,İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması, Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilmektedir. Muafiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa (koşullu muafiyet (exemption subject to conditions)) koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanmaktadır. Ayrıca, Rekabet Kurulu, gerekli şartların gerçekleşmesi halinde, belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarabilmektedir. Nitekim mevcut durumda çıkarılan tebliğler bulunmaktadır.  - 
 

MULTIMEDIA NEDİR?

Grafik, sayfa düzeni, video, ses, animasyon ve benzeri iletişim birleştirerek metnin bir form.  - 
 

MÜNHASıR BAYILIK NEDİR?

Sağlayıcının ürününü piyasaya sürme ha kının, sadece bir dağıtıcının elinde olma sıdır.  - 
 

MÜNHASıR BÖLGE NEDİR?

Münhasırlık imtiyazının geçerli olduğu coğrafi alandır.  - 
 

MÜNHASıR DAĞıTıM NEDİR?

Bir teşebbüsün, mal ve hizmetlerinin dağıtımı konusunda, diğer bir teşebbüse münhasır hak verdiği dağıtım sistemidir. Bunun en yaygın biçimi tek marka ve/veya münhasır bölge (tek bir dağıtıcı sağlayıcının malını belli bir bölgede satma yetkisini elde eder) dağıtımıdır. Sağlayıcının bu yetkiyi vermekteki amacı dağıtıcıyı ürününün tanıtımını yapmak ve müşterilere daha iyi hizmet vermek konusunda teşvik etmektir. Dağıtıcının böyle bir yetkiden kaynaklanacak piyasa gücünü dengeleyecek unsur ise genellikle markalar arası rekabettir.  - 
 

MÜNHASıR MÜŞTERI GRUBU NEDİR?

Lisansı verilen teknolojiyle üretilen an-laşma konusu ürünleri yalnızca bir teşebbüsün aktif olarak satmasına izin verilen müşteri grubudur.  - 
 

MÜNHASıRLıK NEDİR?

Bir kişi ya da teşebbüse, sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da bir müşteri grubu için ticari faaliyette bulunma (örneğin franchise sistemiyle belli bir malın satışı) imtiyazı tanınmasıdır.  - 
 

MÜŞTERI NEDİR?

Müşteri genel olarak herhangi bir malı ya da hizmeti talep edenler olarak tanımlanabilir. Ancak, rekabet hukukunda özellikle dikey anlaşmalarda önemlidir. Dikey bir ilişkide müşteri, anlaşmaya taraf olmayan, alıcıdan veya sağlayıcıdan mal veya hizmetleri satın alanları ifade etmektedir.  - 
 

MÜŞTERILERE İLIŞKIN YASAKLAR NEDİR?

Teşebbüsler, aralarında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin imzaladıkları sözleşmelerde rekabet etmeme yükümlülüklerinin yanı sıra, satıcılara belirli bir süre boyunca mevcut ya da potansiyel müşterilere mal veya hizmet sunmama gibi yükümlülükler getirebilmektedir. Söz konusu yasaklar, satıcının pazarda faaliyet göstermesini etkileyecek olması bakımından rekabet etmeme yükümlülüğü kapsamında incelenmektedir.  - 
 

MUTLAK BÖLGESEL KORUMA NEDİR?

Ürünlerin yeniden satışına ilişkin olarak, imalatçı veya sağlayıcıların, piyasa veya bölgeleri birbirinden ayrıştırmak için giriştikleri uygulamalardır. Mutlak bölgesel koruma altında, belli bir dağıtıcı belli bir imalatçıdan bir ürünü sadece belli bir bölgedeki piyasaya sunma hakkını elde ederken, diğer dağıtıcıların bu bölgeye aktif satışı engellenmektedir. Mutlak bölgesel korumanın rekabet hukukundaki karşılığı münhasır bölgedir. Dağıtıcıların satış yaptığı bölgenin münhasır olarak değerlendirilmesi için, o bölgeye sadece tek bir dağıtıcının veya sadece sağlayıcının kendisinin aktif olarak satış yapıyor olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, belirli bir bölgeye aktif olarak satış yapan teşebbüs sayısı iki veya daha fazla ise o bölge artık münhasır değildir. Bu tür serbest bölgedeki müşterilere herhangi bir dağıtıcı dilediği gibi aktif olarak satış yapabilmelidir.  - 
 

MYSQL NEDİR?

Veri tabanınıza güvenli bir şekilde bağlanıp, yönetme sistemidir. Bu sistemle verilerinizin erişimini, saklanmasını, düzenlenmesini güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. İnternet ortamında önem kazanan, çok esnek ve güçlü bir kullanıcı erişim kısıtlama/yetkilendirme sistemine sahipdir. MySQL’e Python’dan Java’ya kadar birçok programlama dili ile erişilebilir. Üyelik sistemlerinden arama motorlarına kadar, binlerce tablo ve milyonlarca satır ile çalışarak birçok büyük projeye olanak sağlar. Lunix Hosting paketlerinin genelinde MySQL desteği bulunmaktadır.  - 
 

MYSQL NEDİR?

MySQL çok hızlı ve sağlam bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS). Bir veritabanı, her tür veriyi saklamayı,aramayı,ayırmayı ve elde etmeyi sağlar. MySQL sunucusu, verilerinize erişimi kontrol ederken çok sayıda kullanıcının aynı anda üzerinde çalışmasını ve hızlı erişimini sağlar. Ayrıca aynı anda sadece yetkili kullanıcıların erişim sahibi olmalarını güvence altına alır. PHP ile birleştiğinde üyelik sistemlerinden tutun arama motorlarına, binlerce öğrencinin notlarının webte tutulmasına kadar bir çok projeyi gerçekleştirebilmenize olanak tanır. Çoğu Unix tabanlı hosting planı MySQL desteği vermektedir.  - 
 

NAKLIYE MASRAFLARı NEDİR?

Bir ürünün bir bölgeden diğer bir bölgeye transferi esnasında karşılaşılan maliyetlerdir. Nakliye miktarının ölçümüne dayalı testler, coğrafi pazarların tanımlanmasında kullanılan ilk ampirik metotlardır.  - 
 

NAMESERVER NEDİR?

Alan adlarını IP adreslerine çeviren birime verilen addır.  - 
 

NEGATIF KONTROL NEDİR?

Hissedarların veto hakları kullanarak (bir eylemin yapılmasını söyleyerek değil ya-pılmamasına neden olarak) kontrol sahibi olmasıdır.  - 
 

NEON GLOW NEDİR?

Neon aydınlatma görünüm veren bir grafik görüntüsü kızdırma yazın.  - 
 

NETIQUETTE NEDİR?

Internet kabul, uygun davranış. Bu terim, özellikle e-posta ve haber grubu mesajları için geçerlidir.  - 
 

NETWORK NEDİR?

Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanarak, sistem kaynaklarını birlikte kullandıkları bigisayar ağıdır. Birden fazla network bir araya geldiğinde ise buna Internet denir.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme