Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

IŞıK KAYNAĞı NEDİR?

Işık yayarak konunun aydınlatılmasında kullanılan araçların genel adı. Örneğin güneş, tungsten lamba, flaş ya da yansıtıcı birer ışık kaynağıdırlar.  - 
 

IŞıK ÖLÇER NEDİR?

Günümüzde hemen tüm fotoğraf makinelerinin ışıkölçeri bulunmaktadır. Işıkölçer, doğru diyafram açıklığı ve örtücü hızını belirleyebilmek için varolan ışığın miktarını ölçer. Ayrıca el ışık ölçerleri de bulunmaktadır. Bu aygıtlar kullanıcıya daha fazla seçenek sunarlar ve daha hassastırlar. Fotoğraf makinelerinin üzerinde bulunan tipte ışık ölçerler gibi konudan yansıyan ışığı ölçen aygıtlara yansımalı ölçücüler denir. Konu üzerine düşen ışığı ölçen aygıtların kullanımı da bir diğer ölçüm tekniğidir.  - 
 

IŞıK SIPERLIĞI NEDİR?

Metal ya da kauçuktan yapılan ve istenmeyen ışıkların objektif yüzeyine düşmesini önleyen, objektifin ucuna katılan parça.  - 
 

IŞıK TOPLAYıCı NEDİR?

Dağınık ışık huzmelerini toplayarak yoğunlaştıran optik sistem; ışık toplayıcıları hem aydınlatma kaynaklarında (frensel cam olarak) hem de agrandizörlerde kullanılırlar.  - 
 

IŞıK YUMUŞATıCı NEDİR?

Işığı yayan ya da yumuşatan her türlü malzemeye verilen genel ad. Işık yumuşatıcısı ışık kaynağına yaklaştıkça yumuşatma etkisi azalır.  - 
 

İŞLEM MALIYETLERI NEDİR?

Fiyat mekanizmasının işletilmesi ile ilgili maliyetlerdir. Bu maliyetler mal veya hizmetlerin üretim maliyetlerinden farklıdır. Çünkü analiz birimi mal veya hizmetler değil işlemlerdir. Geleneksel mikroiktisat teorisinde işlem maliyetlerinin sıfır olduğu varsayılır. Ancak, gerçek hayatta piyasalar mükemmel işlememektedir. Literatürde işlem maliyetleri ile ilgili teorik çalışmaların çıkış noktası Coase’un 1937 yılında yazdığı “The Nature of the Firm” isimli eseridir. Coase bu maliyetleri şu şekilde özetlemektedir: Fiyat düzeyinin belirlenmesi ile ilgili araştırma maliyetleri -Sözleşmelerin müzakere maliyetleriUzun dönemli sözleşmelerde, değişen koşullara göre davranma esnekliğinin azalmasından kaynaklanan maliyetlerHükümet veya düzenleyici otoritelerin firma içi işlemlere uygulamadığı, ancak piyasa işlemlerine getirdiği maliyetler (vergi gibi).  - 
 

İŞLETME GIDERLERI NEDİR?

İşletme giderleri, çalışan maaşları, reklâm ve pazarlama giderleri gibi masrafları içine almaktadır.  - 
 

İŞLETME HAKKı DEVRI NEDİR?

Teşebbüslerin müessese, işletme, bağlı ortaklıklarına ve benzerlerine ait tesislerin belirli süre ve şartlar dâhilinde gerçek ve/ veya tüzel kişiler tarafından işletilmesi ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımının yapılması hakkının devrini ifade etmektedir.  - 
 

İŞLEVSEL İNDIRIMLER NEDİR?

Yeniden satıcıların belirli satış faaliyetlerini ve satış sonrası hizmetleri sunması karşılığında verilen indirimlere “işlevsel indirimler” denilmektedir.  - 
 

İŞLEYEBILIR REKABET NEDİR?

Gerçek hayatta tam rekabet piyasası kriterlerine uygun bir piyasa yapısı ile karşılaşılması söz konusu olamadığından, gerçekleşmesi mümkün olan ve genellikle en iyi performansı gösteren rekabeti ifade etmektedir. İlk olarak 1940 yılında J.M. Clark tarafından ortaya atılan işleyebilir rekabet kavramı ile tam rekabetçi olamasa bile çalışabilir bir rekabet için gerekli kriterler belirlenmeye çalışılmıştır. Çok geniş bir aralıkta belirlenen kriterlerden bazıları; teşebbüs sayısının en az ölçek ekonomilerinin imkân verdiği ölçüde geniş, pazara giriş ve çıkışın serbest, reklâmların bilgilendirici ve alternatif arz-talep kaynaklarının olması olarak sıralanabilir. Harvard Okuluna göre uygulanabilir rekabetin temeli, piyasa oluşumuna etki edebilecek her bir müdahalenin etkinliğine bağlı olarak şekillenmektedir. Uygulanabilirlik kavramı, firma fonksiyonları üzerinde piyasanın genişliği ve geçmişi gibi çeşitli değişkenlerinin önemine işaret etmektedir.  - 
 

ISO NEDİR?

Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen standart ölçü sistemi. Değer büyüdükçe filmin ışığa karşı duyarlılığı da artar.  - 
 

ISP (INTERNET SERVIS PROVIDER) NEDİR?

Internet servis sağlayıcı.  - 
 

İTHAL LISANSı NEDİR?

Kotaya tabi tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce verilen belgeyi ifade eder.  - 
 

İTHALATTA GÖZETIM NEDİR?

Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce verilen veya onaylanan “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir. Gözetim kararı, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.  - 
 

JAVA NEDİR?

Java küçük uygulamaları oynatma için bilgisayarınıza indirmenizi sağlar, Sun Microsystems tarafından yaratılmış bir programlama dili. Java, bir hesap makinesi gibi daha kompleks uygulamalara animasyon gibi basit uygulamalar için de kullanılabilir.  - 
 

JAVA NEDİR?

Sun Microsystems firmasının ürettiği ve geliştirme amacı işletim sistemi bağımsız çalışabilen bir programlama dili olan Java, güçlü sayılabilecek, C++ ' a göre nispeten kolay öğrenilebilir bir programlama dilidir. Java Sadece Internet'te hoplayıp zıplayan figürler yazmak için geliştirilmemiş olup Java üzerinde her türlü uygulama yazılımının yazılası mümkündür. Java syntax olarak C++ ' a çok benzer fakat hız olarak da C++ 'ın 20' de biridir. Bu halen Java'nın en yaygın dil olmasını engelleyen en belirgin sebeptir. Javascript : Java dili ile çok karıştırılmasına rağmen aynı şey değillerdir. Netscape tarafından duyurulan Javascript kodları bir HTML dosyasının içerisine direk Java' ya çok benzeyen Javascript kodunu yazarak HTMl' in kısıtlamalarını aşmayı amaçlamıştır. Hacker : Genelde Cracker kelimesi ile çok karışan bu kelime aslında bilgisayar konusunda çok başarılı olan, bilgisayarın en karışık konuları ile uğraşıp bu konularda çalışmalar yapan kişiler için kullanılmasına rağmen son zamanlarda baka bilgisayarlara uzaktan girerek suç işleyen kişiler için kullanılır olmuştur. Kimi zaman bilgisayar suçlusu anlamynda kullanılsa da aslında bu bilgisayar suçluları için kullanılması gereken kelime "cracker" olmalıdır.  - 
 

JAVA SUN NEDİR?

Microsystems'in yarattığı kolay kullanılır, güvenli, nesneye dayalı ve güçlü bir programlama dilidir. HTML dili ile beraber kullanılan JAVA, daha çok HTML sayfasına görsel efectler katmak ve kolay kullanım sağlamak için kullanılmaktadır.  - 
 

JAVASCRIPT NEDİR?

JavaScript Netscape tarafından geliştirilmiş bir betik dili. JavaScript grafik ve seyir açısından daha hareketli ve dinamik web sayfaları yapabilirsiniz. En çok kullanılan grafik JavaScript etkileri bir mouseover denir ve Javascript Navigasyon genellikle drop-down menüleri kullanarak oluşturulur.  - 
 

JOIN NEDİR?

Bağlanmak, girmek.  - 
 

JPEG NEDİR?

Joint Photographic Experts Group kısaltması. Tam renkli ve siyah-beyaz grafik görüntüler için dosya formatı. JPEG görüntüler GIF görüntülerini daha fazla renk için izin ve boyutu genellikle küçüktür.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme