Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

DATABASE SERVER NEDİR?

Database server, Türkçe'si veritabanı sunucusu, spesifik olarak veritabanı işlemleri için konfigure edilmiş web sunucusudur. Genellikle yüksek işlem gücü gerektiren, e-commerce tarzı, sistemler için tercih edilir.  - 
 

DAY LIGHT BALANCE NEDİR?

Day light balance Bugün en çok gün ışığını dengeleyen filmler bulunmaktadır. Film üzerinde diğer ışık koşullarına dengelidir notu belirtilmediği sürece, film muhtemelen gün ışığına dengeli olarak üretilmiştir. Bu tür film, doğal ışık veya normal flaş koşulları altında doğal renkler üretecektir. Tungsten ışığında (Akkor ışık ampulu) çekildiğinde kırmızımsı sarı bir renk, florasan ışığında yeşil bir renk alacaktır.  - 
 

DEDICATED LINE NEDİR?

Özel bir hat, bir birey, ayrı bir telefon hattı kullanarak Internet’e kalıcı bir bağlantı.  - 
 

DEDICATED SERVER NEDİR?

Dedicated server (kiralık sunucu) sadece bir müşteri için ayrılmış web sunucusudur. Normal (shared) hostinde yüzlerce site aynı sunucuda barındırılırken dedicated serverlar sadece bir müşteriye hizmet eder. Co-location'dan farkı müşteri kendi donanımını sağlamak zorunda değildir. Donanım hosting firması tarafından sağlanır.  - 
 

DEĞIŞEN İTTIFAKLAR NEDİR?

Çok ortaklı bir teşebbüste, hiç bir ortağın tek başına teşebbüsün karar mekanizmasında belirleyici etki uygulama imkânını bulamadığı, teşebbüste karar verilebilmesi için en az iki ayrı ortağın veya işleme taraf teşebbüslerden en az ikisinin ortaklarının olumlu oyuna ihtiyaç duyulduğu ve bu karar nisabının ise, ortaklar arasındaki değişik ittifaklar vasıtasıyla elde edilebildiği durumdur. Bu durumda, herhangi bir ortaklıkta, karar nisabına değişik ortakların farklı ittifaklarıyla ulaşılabiliyorsa, teşebbüste ortak kontrolün varlığı ileri sürülemez.  - 
 

DEĞIŞKEN MALIYET NEDİR?

Toplam üretim hacmindeki artış veya azalmaya göre değişen maliyetlerdir. Süreç uzadıkça daha fazla maliyet değişken hale gelmektedir. Değişken maliyetler, rekabet hukuku açısından yıkıcı fiyat uygulamalarının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.  - 
 

DEĞIŞKEN ODAK UZUNLUKLU OBJEKTIF NEDİR?

Değişken odak uzunluklu objektif Belirli alt ve üst sınırlar içindeki tüm odak uzunluklarına sahip olabilen objektif türü; zoom objektif.  - 
 

DEĞIŞTIRME (GEÇIŞ) MALIYETI NEDİR?

Müşterinin yeni bir sağlayıcıya geçme aşamasında karşılaştığı, sağlayıcının mal ya da hizmetine ödeyeceği fiyatın dışında kalan her türlü maliyettir. Örneğin, operatörler arasında numara taşımanın mümkün olmadığı durumlarda, müşterinin hâlihazırdaki GSM operatörünü değiştirmesi, telefon rehberindeki kişileri numara değişikliğinden haberdar etme maliyetini doğurur. Geçiş maliyetlerinin ortaya çıkma nedenleri olarak sağlayıcı değiştirmede karşılaşılan işlem maliyetleri, yeni ürünü kullanmayı öğrenme kabiliyeti, mevcut ekipmanla uyuşabilir olma gerekliliği, denenmemiş markaların kalitesine ilişkin belirsizlik, indirim programları ve sözleşme benzeri araçlarla yaratılan maliyetler ve psikolojik maliyetler sayılabilir. Maliyetin niteliği bakımından geçiş maliyetleri üç grupta sınıflandırılabilir. Bunlar; işlemsel geçiş maliyetleri, finansal geçiş maliyetleri ve ilişkisel geçiş maliyetleridir.  - 
 

DEKLANŞÖR NEDİR?

Deklanşör Örtücünün açılıp kapanmasını sağlayarak fotoğrafın çekilmesini sağlayan düğme.  - 
 

DEKLANŞÖR HıZı ÖNCELIĞI NEDİR?

Deklanşör Hızı Önceliği Bu modda, enstantane ayarlanır; diyafram açıklığı buna göre fotoğraf makinesi tarafından belirlenir.  - 
 

DEKLANŞÖR KABLOSU NEDİR?

Deklanşör kablosu Fotoğraf çekerken deklanşöre basıldığında doğabilecek titreşimleri yok etmek ya da deklanşöre uzaktan kumanda edebilmek amacıyla kullanılan esnek ve bükülebilen tek biçimindeki deklanşör.  - 
 

DEMO NEDİR?

Yazılımların, reklam amaçlı olarak piyasaya sürülmüş şekli. Demolar hiçbirzaman yazılımın tüm özelliklerini kullanmanıza izin vermezler.  - 
 

DENGE NEDİR?

En geniş anlamıyla, dışarıdan bir etki olmadıkça değişme eğilimde olmayan durumu, süreklilik ve kararlılığı ifade eder. Mikroiktisatta belli bir fiyat-miktar bileşiminde arz ve talebin birbirine eşit olmasıdır. Bütün önemli değişkenlerin, belirli zaman süresi boyunca, göreceli olarak değişmediği ekonomik sistemler dengede kabul edilebilir. Örneğin cari fiyattan alıcıların almak istedikleri miktar tam olarak satıcıların satmak istedikleri miktara eşit ise bu malın piyasası dengededir. Arz ve talep koşulları değişmediği sürece, denge fiyatı da aynı kalır. İktisatta denge kavramı yalnızca bir sonucun tamamlanması açısından değil, aynı zamanda değişmenin yönünü belirlemek açısından da önemlidir.  - 
 

DENGELEYICI KARŞı GÜÇ NEDİR?

Alıcı yoğunlaşmasının satıcıların pazar gücünü sınırlayacak kadar olması durumudur. Özellikle ürünün üst piyasadaki arzı esnekse (yani fiyat değişmelerine yeterince duyarlı ve üretim darboğazları da yoksa) alıcılar yapacakları alımların miktarı ile fiyatları aşağı çekebilirler.  - 
 

DEPTH OF FOCUS NEDİR?

Depth of focus Objektifin yeniden odaklamasına gerek kalmaksızın film düzleminin hareket ettirilmesi durumunda yine de seçik görüntü alınmasını sağlayan optik olay.  - 
 

DEREGÜLASYON, SERBESTLEŞME DEREGÜLASYON, SERBESTLEŞME NEDİR?

Düzenleyici kuralların kaldırılması veya azaltılmasıdır  - 
 

DEVLET MÜDAHALESI NEDİR?

Devlet eliyle yapılan düzenlemelerdir. Özellikle profesyonel meslek birliklerinin düzenlenmesinde sıkça karşılaşılır.  - 
 

DEVLET YARDıMı NEDİR?

Belirli teşebbüslere avantaj sağlayan ve pazarda rekabetin bozulmasına yol açan, bir mali ya da ayni destek çeşididir. Devlet yardımı, devlet kaynaklarından doğrudan ya da dolaylı olarak yarar sağlamayı kapsamaktadır.  - 
 

DEVRALMA NEDİR?

Devralma, herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün malvarlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları devralması veya kontrol etmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır: İlk olarak ortaklar arası hisse devri, azınlık hisselerine sahip olan ortağın bu hisselerini, teşebbüsün kontrolünde değişme yaratmayacak şekilde, artırmış olmasından ibaret ise bu izne tabi bir devralma sayılmaz. Ortaklar arası hisse devrinin azınlıktaki ortakların çoğunluk hissesini devralarak teşebbüsün kontrolünü ele geçirmelerine neden olduğu durumda ise işlem devralma olarak değerlendirilip akabinde devir işleminin pazar yapısını değiştirip değiştirmediğine bakılması gerekir. İkincisi, teşebbüsün çoğunluk hisselerine sahip olarak teşebbüsü kontrol edenlerin azınlık hisselerini alması durumunda kontrol değişmeyeceğinden rekabet hukuku bağlamında bir devralma mevcut olmayacaktır. Üçüncü olarak bir teşebbüsün bazı hisselerinin devri neticesinde kontrol değişmiyorsa bu işlem azınlık hisselerinin devri olarak adlandırılır. Azınlık hisselerinin devri rekabet hukuku anlamında bir devralma olarak nitelendirilemez. Rekabet hukuku anlamında bir devralmadan bahsedebilmek için teşebbüsün kontrolü ya el ya da şekil değiştirmelidir; örneğin tek kişilik kontrolden ortak kontrole veya yeni bir kişinin kontrolüne geçilmesi gerekir. Böyle bir değişiklik yaratmayan azınlık hissesi devirleri birleşme ve devralma sayılmadıkları için izne tabi değildir (istisnası, ana sözleşmeye konulacak bir madde sayesinde azınlık hisselerini devralan kişiye işletmenin tam kontrolünün veya ortak kontrolünün verilmesidir)  - 
 

DHTML NEDİR?

Dinamik Hypertext Mark-up Language Standları. DHTML ile bir sayfasını görüntülerken, tarayıcı veya bilgisayar son kullanıcılar türüne tabanlı bir web sayfası görüntüleme gibi web sayfaları son kullanıcılar ‘giriş tepki sağlayan bir HTML uzantısı,.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme