Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

CHICAGO EKOLÜ NEDİR?

Çoğunluğu Chicago Üniversitesi’nden olan akademisyenlerin görüşüne göre, rekabet yasalarının hedefi rakip teşebbüslerin korunmasından ziyade tüketicilerin korunması olmalıdır. Dolayısıyla dikey anlaşmalar ve fiyat ayrımcılığı tüketicilere zarar vermediği için hoş görülebilirken, örneğin fiyat tespiti ve piyasa paylaşımına yol açan karteller, tekel yaratan birleşmeler ve yıkıcı fiyat uygulayan hâkim durumdaki teşebbüsler denetime tabi olmalıdırlar. Bunlar dışında kalan konulardaki devlet müdahalesinin, daha müdahaleci yaklaşımı savunan Harvard Ekolü’nün aksine, piyasaların serbest işleyişine müdahale anlamına geleceği ve yarardan çok zarar getireceği konusunda hem fikirdirler. (Bkz. harvard ekolü (harvard school), yapı-davranış-performans paradigması (structure conduct performance paradigm)  - 
 

CHROMATIC ABERRATION NEDİR?

Merceklerin aynı konu üzerindeki farklı dalga boylarına sahip renklerden yansıyan ışıkları aynı noktada odaklayamamasından doğan görüntü bozulması.  - 
 

ÇIFT OBJEKTIFLI REFLEKS NEDİR?

Bazı orta formattaki fotoğraf makinelerinde iki ayrı objektif bulunmaktadır. Alt alta konan bu objektiflerden üstteki görüntünün bakaç ’a (vizör) aktarılmasını, diğeri ise filmin pozlanmasını sağlar. Bu tipteki fotoğraf makinelerinde sorun paralaks hatası olarak bilinen ve bakaçtan görülen görüntü ile film düzlemi üzerine düşen görüntü arasındaki alansal farktır.  - 
 

CIRCLE OF CONFUSION NEDİR?

Circle of confusion Görüntü üzerindeki ya da çevresindeki ışık kaynaklarının ya da kuvvetli yansımaların doğrudan objektife girmeleri durumunda, görüntü üzerinde oluşmasına neden oldukları ışık halkaları; bu halkalar küçüklerse görüntünün seçilirliğini etkilemezler, ancak belirli bir büyüklüğü geçtikten sonra fotoğrafta seçilirlik kaybına neden olurlar.  - 
 

CIRO NEDİR?

Türk Rekabet Hukuku uygulamalarında ciro, birleşme ve devralma işlemlerinin Rekabet Kurulu iznine tabi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla getirilen ciro eşiği kriteri ile RKHK’nın ihlali halinde verilen para cezalarının belirlenmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. Buna göre; 1997/1 sayılı Tebliğ’de ciro, tek düzen hesap planına göre bir önceki mali yıldaki net satışlar olarak tanımlanmış olup mali kurumların ciroları hesaplanırken esas alınacak kalemler anılan Tebliğ’de ayrıca sıralanmıştır. Diğer taraftan, cironun hesaplanması gerek para cezalarının üst sınırının, gerekse ceza miktarının belirlenmesinde dikkate alındığından büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede, para cezalarında ciro; tek düzen he-sap planındaki net satışlar veya bunun hesaplanmasının mümkün olmaması halinde Kurul tarafından saptanacak olan net satışlara en yakın gelir olarak tanımlanmıştır.  - 
 

CIRO EŞIĞI NEDİR?

Birleşme ve devralma işlemleri ancak 1997/1 sayılı Tebliğ’de öngörülen pazar payı veya ciro eşiklerinin aşılması durumunda Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olmaktadır. Bu çerçevede, anılan Tebliğ’de ciro eşiği teşebbüslerin ilgili ürün pazarındaki cirolarının 25 milyon TL’yi aşması olarak belirlenmiştir.  - 
 

CLEAR COLOUR NR NEDİR?

Clear Colour NR Clear Colour Parazit Azaltma, dijital fotoğrafçılıkta kullanılan bir özelliktir. Görüntünün ışık ve renk frekansları analiz edilir, uzun pozlamalar neticesinde oluşan bozulmalar giderilmiş olur ve doğal tonların resimde oluşumu sağlanır. Özellikle açık mavi gökyüzü, koyu mavi denizler ve yeşil ormanlar gibi büyük alanlarda aynı renklerin bulunduğu manzara fotoğrafları, daha zengin renk tanımlamasından yararlanacak ve daha gerçekçi biçimde oluşturulacaktır.  - 
 

CLEAR LUMINANCE NR NEDİR?

Clear Luminance NR Clear Luminance Parazit Azaltma, daha yüksek çözünürlükte daha net, daha temiz görüntüler sağlayan bir dijital fotoğrafçılık özelliğidir. Parlak ışık altında çekilen görüntüleri geliştirmek için bir filtre kullanır. Bu işlev, resimdeki ayrıntılarla karıştırılabilecek parazitleri önleyerek resimin yüksek aydınlatmalı kısımlarındaki ayrıntıları geliştirir. Geleneksel parazit giderme sistemlerinin aksine, paraziti, görüntü ayrıntılarını etkilemeden bastırır.  - 
 

CLIP MOTION NEDİR?

Clip Motion Clip Motion, dijital fotoğraf makinenizde animasyonlu GIF dizisi oluşturmanızı sağlar. Clip Motion modunda çekilen nesnenizin 10 karesi kullanılarak 160 x 120 çözünürlükte 256 renkli bir animasyon oluşturulur. Animasyonlu GIF'ler özellikler e-posta, web sayfaları ve çeşitli sunumlarda kullanılmaya uygundur.  - 
 

CMYK NEDİR?

Cyan-Kırmızı-Sarı-Siyah renkler için duruyor. Baskı tasarımı, renkler bu 4 rengin her bir yüzdesi olarak tanımlanır. Örneğin, siyah renk için CMYK kısaltması 0-0-0-100 olacaktır. Buna karşılık, görüntü cihazları (yani bilgisayar monitörleri) genellikle RGB renk tanımlar.  - 
 

ÇOK TARAFLı PAZARLAR NEDİR?

Teşebbüslerin talepleri birbiriyle alakalı olan iki ya da daha fazla müşteri grubu için aynı anda rekabet etmeleri yani bir müşteri grubunu çekmek için diğer bir müşteri grubu üzerine rekabet etmeleri durumunda çok taraflı pazar yapısından bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu pazarlara örnek olarak, yazılım endüstrisi, video oyunları, kredi kartları, yayıncılık ya da elektronik iletişim ağları vb. verilebilir. Teşebbüsün çok taraflı bir pazarda faaliyet göstermesi durumunda, fiyatlandırma politikasını pazarın her yönündeki koşullara göre ayarlaması normaldir. Örneğin, teşebbüs bir taraftaki müşteri grubuna ürünü çok düşük düzeyde fiyatlarken diğer müşteri grubuna yüksek fiyatlandırma yapabilmektedir. Bu nedenle, pazar tanımlanması başta olmak üzere birçok rekabet hukuku konusunun bu pazarlar söz konusu olduğunda farklı bir analiz gerektirdiğine dair görüşler bulunmaktadır.  - 
 

ÇOKLU ÜST ÜSTE ÇEKIM NEDİR?

Çoklu üst üste çekim Aynı film karesi üzerine birden fazla çekim yapılmasıdır. Bu sayede özel etkiler yaratılabilir. Örneğin tele objektifle çekilmiş ay fotoğrafı ile geniş açı objektifle çekilmiş manzara fotoğrafı üst üste çekilirse, ay normal görüntüsüne göre oldukça büyük bir görüntüde olacaktır.  - 
 

COLDFUSION NEDİR?

ColdFusion advanced web programcılarının kullandığı bir programlama dilidir. Ms Access, dBASE, FoxPro ve Paradox veritabanlarıyla uyumlu olarak çalışabilir.  - 
 

CO-LOCATION NEDİR?

Bir web sunucusunu yüksek hızda internet erişimi, güvenlik, yedekleme ve teknik destek gibi hizmetleri sağlayabilecek bir Network Operasyon Merkezinde barındırmaktır. Kiralık sunucudan farkı, müşterinin hem softwareleri hem de donanımı kontrol etmesidir. Co-location hizmeti alan bir makinaya müşterinin erişimi internet üzerinden bir kontrol paneli sayesinde sağlanır.  - 
 

COLOR CAST NEDİR?

Doygunluğu ve parlaklık sağlam tutarak bir görüntü seçilen bir parçası tonunu (renkli) bir renk tonunu değiştirir. Bir renk tonunu bir resim görüntüleme, renkli lensler ile gözlük incelemekte benzer olabilir. Bilinen bir renk tonunu (grafik tasarım) Çift tonlu.  - 
 

COMPLEMENTARY COLORS NEDİR?

Complementary colors İki rengin biri diğerinin tamamlayıcısıdır (bütünleyicisi). Doğru oranlarda birleştirildiklerinde beyaz rengi meydana getirirler. Üç temel renk mavi, yeşil ve kırmızıdır. Toplumsal renkler ise:Sarı (yeşil+kırmızı) Magenta (mavi+kırmızı) Siyah (mavi+yeşil)  - 
 

COMPRESSION NEDİR?

Disk depolama alanı ya da indirme zamanı kaydetmek için veri paketleme yöntemi. JPEG genellikle grafik dosyaları sıkıştırılır. Sıkıştırma bir dosya ya da daha hızlı iletim veya daha az depolama alanı almak için küçük bir veri akışı yapmak için kullanılan bir tekniktir.  - 
 

CONDENSER NEDİR?

Dağınık ışık huzmelerini toplayarak yoğunlaştıran optik sistem; ışık toplayıcıları hem aydınlatma kaynaklarında (frensel cam olarak) hem de agrandizörlerde kullanılırlar.  - 
 

CONTACT PRINT NEDİR?

Contact Print Özellikle siyah/beyaz fotoğrafları, büyütmeden önce seçebilmek için negatifle aynı boyda üretilen küçük baskılardı.  - 
 

CONTRAST NEDİR?

Contrast En açıktan en koyu tona geçinceye kadar bir film ya da fotoğraf kağıdında ara gri tonlarının varlığı ya da yokluğu. Kontrastı etkileyen öğeler ise, konunun aydınlatma oranı, objektifin özellikleri, duyarlı malzemelerin özellikleri, banyo edilme oranı, kullanılmakta olan agrandizörün özellikleri, kullanılan kontrast özelliği ve yüzey dokusudur.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme