Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

GEMEREK İLÇESİ WEB TASARIM HAZIR SİTE FİYATLARI

Güncelleme Tarihi : 16.06.2019
  

Günümüzde firmalar tanıtımlarını yapabilmek için web tasarım sitelere ihtiyaç duyuyorlar. Türkiye'nin her ilindeki üretim ve ticaret farklı özellikler taşıdığı için şirketler de ihtiyaçlarına en uygun hazır web sitesini hazırlamak durumunda kalıyorlar. GEMEREK ilçemiz de Türkiye'mizin farklı coğrafik özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu şirin ilçemizin içinde barındırdığı firmalara en uygun web sitesi hizmetini itina ile vermekteyiz. Eğer siz de Sivas ilimizin GEMEREK  ilçesinde iş yapan bir firma iseniz sizin için özel hazırlanan aşağıdaki fiyatlarımıza mutlaka göz atmalısınız. Fiyatlarımızı gözden geçirmeden önce gelin birlikte GEMEREK ilçemizin özelliklerine bakalım;

Gemerek (?????? - ???? - ??? ??) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı bilgi mevcut değildir. Ali Cevad’a (?-1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir. Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te de rastlamaktayız. Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. Son yıllarda yapılan akademik çalışmalar ile Gemerek ismi hakkında şu bilgilere sahip olmaktayız. Gemerek ismi, Prof. Dr. Bilge UMAR’ın tespiti ile Hititler zamanından kalma bir isim olup orijinal söylenişi Gamaraha’dır. Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Gemerek isminin Türkçe bir isim olduğunu belirtir fakat biz, bunu şu şekilde açıklamaktayız. Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun tesbiti ile: “…Tevrat-ı Şerif’de: Nuh Nebi’nin, yeryüzündeki insanların Tufan’dan sonra ilk ataları gösterdiği üç oğlundan birisi Yasef (Yapheth)’in oğlu “Gomer” diye anılan Kimmerler, Asurluları bunaltmışlar ve Urmiye Gölü doğusundan sonra Adana/Çukurova’ya Kızılırmak bölgesine varıncaya kadar göçüp hâkim olmuşlardır. Bunlardan, Trabzon-Bayburt arasındaki “Kemer Dağı”, Sivas-Kayseri arasında ve Kızılırmak boyundaki “Gemerek” ile Kars-Arpaçayı solundaki, “Gümürü/Gümrü”, Rize Çayeli İlçesi çıkışındaki “Kemer Köyü” ( Kemer Köyü 1600 lü yıllarda bölgeye gelen Türk boylardan birine ait bir aile tarafından ilk kez yerleşim kurularak oluşturulmuş bir Köydür.) gibi coğrafya hatıraları günümüze kadar kalmıştır. Yukarıda açıkladığımız Gemerek kelimesini özetle şu şekilde açıklayabiliriz: Türk ırkının, daha çok gök gözlü, kumral ve sarışın tipinde tanınan; Altay Dağları ile Irtış Irmağı arasındakileri Kimek/Kemak, Ural Dağları ile Karpatlar arasındakileriyle Kafkaslar kuzeyindekileri ise, Kimar/Kimmer diye anılırdı. Kayseri-Sivas arasında ve Kızılırmak solundaki bölgenin adı Gemerek de, Kimmerler anlamında ve onlardan kalmıştır.” Ayrıca Prof. Dr. Ali AKTAN, Gomer+ek/Kimmer+ek kelimesi ile Gemer+ek kelimesinin benzerliğini bana izah ettikten sonra “-ek” kelimesinin Türkçe’de çokluk eki olduğunu ve özellikle Gemerek kelimesini Peçen+ek kelimesi ile kıyaslayarak Gemerek kelimesinin Kimmerler’den bir yadigâr olduğunu tespit ettiler. Yukarıdaki açıklamalara güvenerek ve şahsıma ait tespit ile Gemerek kelimesinin Türkiye Türkçesi’ndeki yazılışı ve okunuşu ile Kimmerler kelimesini farklı dillerdeki yazılış ve okunuşunu karşılaştırarak şu şekilde açıklamaya çalıştım: “Kimmerler isminin değişik dillerdeki yazılışını şöyle sıralayabiliriz: ‘Farsça’daki (?????), Macarca’daki (Kimmerek) ve İngilizce’deki (Cimmerians) kelimeleri ile özellikle adı geçen kelimenin Farsça ve Macarca’daki yazılış ve okunuşlarını düşündüğümüz de Gemerek kelimesi başlangıçta bir topluluğu (Kimmerler) belirtirken kelimenin günümüze değin coğrafi bir ad olarak geldiğini söyleyebiliriz.’ Ayrıca Sis Kazâsı (Sis Sancağı)’nda Yörükan [Oğuzlar-Türkmenler] tâifesinden Gemerik Cemâatını da bilmekteyiz.” Açıkladığımız Gemerek kelimesinin Türkçe bir isim olduğunu söyleyip bu açıklamadan başka, kelimeye farklı anlam arayışı içinde olmanın ve yapılan farklı açıklamaların tutarlı olmadığını düşündüğümüzden, bu anlamların akademik bir önemi olmayıp itibar edilmemelidir. Gemerek ve yöresini incelediğimizde çeşitli medeniyetler ve uygarlıkların izlerine rastladığımız gibi bazı dönemler çeşitli çalışmaların olduğu bir gerçektir. Gemerek ve yöresini tarihi bir süreç içerisinde değerlendirirken, ilk önce Anadolu’nun coğrafi ve tarihi konumu hakkında biraz bilgi sahibi olmalıyız. Gemerek ve yöresi de Anadolu coğrafyası ve tarihinde konumu itibari ile önemli bir yerdedir. Çünkü Anadolu’nun tarihî coğrafyasında kuzey-güney, doğu-batı yollarının kesiştiği bir nokta da olması ve günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin orta noktasındaki yerleşkesini düşündüğümüzde gerçekten, Gemerek’in ne kadar önemli bir yerde olduğunu anlayabiliriz. Gemerek ve yöresini değerlendirirken Sivas, Kayseri ve Yozgat şehirlerinin tarihi ile bağlantı kurup Anadolu tarihindeki yerini belirteceğiz. Hemen hemen tüm medeniyet ve uygarlıklar muhtelif zamanlarda Gemerek ve yöresine de hâkim olmuşlardır. Hâkim olan bu medeniyet ve uygarlıklar şunlardır: Paleolotik Dönem, Neolitik Dönem, Kalkolitik Dönem, Eski Tunç (Bronz) Dönemleri hakkında bazı bilgiler mevcut iken Hattiler, Hititler, Asur Ticaret Kolonileri, Frigyalılar, Kimmerler, Medler, Persler, Büyük İskender, Pontus Krallığı, Kapadokya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Sasaniler, Emeviler, Haçlılar, Danişmendliler, Türkiye Selçukluları, İlhanlılar, Eratnalılar, Kadı Burhaneddin, Timurlular, Dulkadirliler [Oğuz-Türkmen telaffuzu ile Dulkadırlılar], Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin hâkimiyet alanı olmuştur. XVI. yüzyılda biz Gemerek’i Bozok Sancağının Çubuk Nahiyesine bağlı bir karye yani köy olarak görmekteyiz. [Çubuk Nahiyesinin merkezi günümüzde Eskiçubuk ile Yeniçubuk’tur. Yeniçubuk bu özelliğini hâlâ korumaktadır.] Ayrıca çeşitli dönemlerde Gemerek ve yöresinde Amerikan Board Örgütünün faaliyetleri bilinmektedir. Gemerek, 1895-96 yılındaki Devlet Salnamesi ile Tonus ya da Tenos Kazası’nın (Şehr-i Kışla ya da Şarkışla’nın) müstakil bir nahiyesi olduğu bu tarihten sonra Osmanlıların son dönemine kadar adı geçen kazaya bağlı bir nahiye merkezi olarak nahiye müdürleri tarafından idare edilmeye başlandığı bilinmektedir. 30.11.1929 tarihinde Gemerek İstasyonu (günümüzdeki Yeniçubuk İstasyonu) açıldı.1930 yılında Mustafa Kemal ATATÜRK Gemerek İstasyon’unda konaklamıştır. 1936 yılında ise Gemerek’te belediye teşkilatı kurulmuştu. 1950’li yıllardan sonra Ermeniler kendi istekleriyle İstanbul’a göç etmeye başlamışlar, bugün Gemerek’te hemen hemen hiç Ermeni vatandaşı kalmamıştır. Farklı yerlere giden Ermeniler Gemerek kelimesini isim ve soyisim alarak veya yaşadıkları yere vererek Gemerek ile bağlarını koparmamışlardır. Şarkışla’ya bağlı Gemerek Bucağı, 1 Mayıs 1953 tarih ve 6058 sayılı kanun ile ilçe olmuştur . Gemerek Türkiye'deki sol akımı harekatında bulunan Deniz Gezmiş'in de yakalandığı yerdir. 12 Mart Darbesinin ilk günlerinden sonra Yusuf Aslan ile birlikte Sivas'a gitmekteyken motosikletleri bozuldu. Bir ihbar sonucu polislerin gelmesi üzerine çıkan çatışmada Aslan ile birbirlerini kaybettiler. Aslan o esnada Elmalı'da iken, Gezmiş ise 16 Mart 1971 salı günü Sivas'ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak yakalandı ve Kayseri'ye getirildi. Gemerekliler, Deniz Gezmiş'in yakalanmasından dolayı çeşitli olumlu ve olumsuz olaylarla karşı karşıya kalıyorlar. Gezmiş'in yakalanması Gemereklilere hiçbir şey kazandırmadığı gibi bir şey de kaybettirmedi. Sadece Gezmiş, Sivas'a bağlı Gemerek sınırları içinde yakanlanmıştır.

Gördüğünüz gibi Sivas ilinde yer aldığı için Türkiye'nin diğer konumlarındaki bir ilçeden çok farklı özelliklere sahip olan GEMEREK, web site ihtiyaçlarında da bu farklılığı göz önünde bulundurmak durumunda kalıyor. Unutulmamalıdır ki; sahil kasabası olan bir kasaba ile ormanlarla çevrili bir yerleşim yeri arasında ticaret ve insan kaynakları açısından belli farklılıklar bulunur. Bu farklılıklar iyi analiz edilir ve buna uygun bir müşteri hedeflemesi yapılırsa hazırlanacak web sitesinden o denli fayda sağlanmış olur. Bu tip basit özellikler web sitesini diğer rakiplerinden bir adım öne taşır ve kendini kısa sürede amorti eder.

Sizin ihtiyaçlarınıza uygun hazırlayacağımız web sitenizi muhtemel ihtiyaçlarınıza uygun olması açısından iki farklı paket haline getirdik. Güçlü ve Uzman paket olarak ikiye ayırdığımız web site hizmetimizden hangisi seçeceğinize siz karar verebilirsiniz. Her iki paket de GEMEREK ilçemizde yer alan siz değerli girişimci firmamızın ihtiyaçlarına birebir uygun olmakla birlikte içeriisinde bazı farklılıklar barındırmaktadır. En büyük fark fiyat olarak göze çarpıyor. Aşağıdaki karşılaştırmayı dikkatlice incelediğinizde her iki paketin de sahip olduğu özellikleri görebilirsiniz;

 
 
GÜÇLÜ
Bir adım önde
 
UZMAN
Uzmanların tercihi
site kurulumu Site Kurulumu  Ücretsiz Ücretsiz
full kontrol paneli Full Kontrol Paneli web sitesi hazır paket mevcut şablon web sitesi hazır paket mevcut şablon
web sitesi kullanım klavuzu Kullanım Klavuzu web sitesi hazır paket mevcut şablon web sitesi hazır paket mevcut şablon
web sitesi eğitimi Site Eğitimi Telefonla Telefonla
web sitesi teknik destek Teknik Destek web sitesi hazır paket mevcut şablon + web sitesi hazır paket mevcut şablon web sitesi hazır paket mevcut şablon + web sitesi hazır paket mevcut şablon + web sitesi hazır paket mevcut şablon
web alan adı Alan Adı (.com, .net, .org) 1 Adet 1 Adet
web sitesi sunucu barındırma host hizmeti Sunucu Barındırma (Host) Özellikler Özellikler
1 yıllık host barındırma bedeli 1 Yıllık Hizmet Bedeli 100 TL Ücretsiz 150 TL Ücretsiz
hazır site email hesabı E-Posta Hesabı  100 Adet Sınırsız
hazır internet sitesi web alanı Web Alanı 1 GB 5 GB
hazır web site tasarımı Site Tasarımı Hazır Tasarım Özel Tasarım
hazır site ürün ekleme modülü Ürün Ekleme (Katalog) web sitesi hazır paket mevcut şablon web sitesi hazır paket mevcut şablon
web sitesi hazır modüller Site Modülleri Modül Listesi Modül Listesi
web sitesi seo arama motoru ayarı Arama Motoru Opt. (SEO) web sitesi hazır paket mevcut şablon web sitesi hazır paket mevcut şablon
 
Paket Fiyatı

İlk yıl Domain ve Barındırma (Host) Ücreti hediyemizdir
 
790 TL

+ KDV
 
 
1.490 TL

+ KDV
 

 

SIVAS FİYAT LİSTESİ

AKINCILAR  -  ALTINYAYLA  -  DİVRİĞİ  -  DOĞANŞAR  -  GEMEREK  -  GÜLOVA  -  GÜRÜN  -  HAFİK  -  İMRANLI  -  KANGAL  -  KOYUL HİSAR  -  SİVAS MERKEZ  -  SU ŞEHRİ  -  ŞARKIŞLA  -  ULAŞ  -  YILDIZELİ  -  ZARA  - 
 
DİĞER TÜM İLLER <<
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme